Маркетинг и реклама статии в помощ на твоя бизнес

Маркетинг и реклама статии в помощ на твоя бизнес

Маркетинг и реклама са дълбоко навлезли в нашето ежедневие. Те въздействат на нашето мислене и действия, на нашите мечти и стил, на нашите желания и потребности.

Маркетинг и реклама са част от един непрекъснат процес на творчество и иновации.

Похватите за маркетинг и реклама са изключително важни за един бизнес. Следните статии в Neftelimov.com ще ти помогнат с практически съвети за маркетинга и рекламата.

Маркетинг е наука, философия и още нещо…

,,Маркетингът е всичко и всичко е маркетинг”. Реджис МакКен

Може би причината да се дава толкова трудно определение е в това, че той има толкова много съставни елементи.

Маркетингът е бързина, динамика, конкуренция, ежедневна творческа дейност и в същото време бизнес философия с ориентация към методите, стратегиите и тактиките за създаване на взаимноизгодни ефективни отношения.

Той е с изключително мащабно проявление и може да се каже, че там където има функциониращ пазар, присъства под различна форма и маркетингът, като вече повече от столетие се развива неговата теория и практика. Той е система на организация и управление, с чиято помощ се разкриват и задоволяват човешките потребности.

Маркетингът и икономическата наука в основата си разглеждат и анализират човешкото поведение. Ето защо може да се каже, че Маркетингът е едновременно наука и бизнес философия, която свързва нуждите на потребителите със силните страни на организацията, като поставя клиента в центъра на своя бизнес.

Поради постоянно променящите се нужди и възникването на нови потребности Маркетингът е един динамичен и непрекъснат процес на иновации и творчество, включващ система от дейности, изходно начало и крайна цел, на която е потребителят с неговите желания и интереси.

В наши дни важно място вече заема и концепцията за Социален Маркетинг.

Организацията отчита освен удовлетворяването потребностите на отделния потребител, така и на обществото като цяло.

Маркетингът е дотолкова гъвкава дисциплина, че е възможно всяка организация да създава своя маркетингова концепция, която най-точно да отговаря на нейната специфика и стратегически насоки за развитие.

Реклама е комуникация, послание и още нещо…

Създаването на реклама като резултат на рекламна стратегия, произтича от маркетинговите политика и стратегия на организацията и е неразделна част от целия маркетингов процес.

По своята същност Рекламата е наука за създаване и позициониране на медийна информация, която привлича вниманието на потребителя, подтиква го към размисъл и предприемане на някакви желани действия.

Няма добра реклама без добър маркетинг.

В основата на добрата реклама стои преди всичко и творческото вдъхновение на създателите ѝ.

Рекламното послание трябва да съдържа и доказателства за надеждността и ефективността на продукта, за неговите добри качества и конкурентоспособност. То е вид комуникация, която трябва да представи на потенциалния потребител аргументи в полза на нашия продукт.

Повече за маркетинг и реклама в следните статии.

Копирайтинг (16)

Маркетинг и реклама (38)

Социални мрежи (15)

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader