Маркетинг и реклама . 1 минутa

Изграждане на маркетинг на взаимоотношенията

Изграждане на маркетинг на взаимоотношенията

В предишната статии за маркетинг и реклама ти показахме предимствата на директния маркетинг за увеличаване на продажбите. В днешната статия ще научиш коя е, може би, най-важната задача на съвременния маркетинг, а именно изграждането на дългосрочни взаимноизгодни отношения с клиентите на организацията.

Най-често организацията търси просто осъществяването на продажби и бързо генериране на обеми и печалби. Това е изключително късогледа и краткосрочна концепция, която по своята същност не може да донесе на организацията никаква конкурентоспособност в дългосрочен план.

Общото повишаване на пазарната конкурентоспособност налага на организацията да погледне и по друг начин на връзките си с най-важните за нея клиенти.

Основни причини да положиш усилия за изграждане на маркетинг на взаимоотношенията

 • Много често клиентите действат глобално и в голям мащаб.
 • Клиентите предпочитат производители, които доставят продуктите и услугите координирано и на много места.
 • За да можеш бързо и ефективно да разрешаваш възникналите проблеми.
 • Да отделиш щатни позиции за тясна връзка с екипа на клиентите.
 • Да работиш съвместно по непрекъснатото подобряване на продуктите и процесите.

Основни етапи в създаването на програма за маркетинг на взаимоотношенията

 1. Да определиш ключовите клиенти, с които искаш да изгради дългосрочни взаимноизгодни отношения.
 2. Да назначиш по преценка и възможност мениджър за връзката с всеки един ключов клиент.
 3. Мениджърите по връзките да бъдат обучени и ясно инструктирани за техните взаимоотношения, цели, отговорности и критерии за оценка.
 4. Да назначиш главен мениджър за ключовите клиенти, който да управлява и напътства мениджърите по връзките.
 5. Разработване от всеки мениджър по връзките на годишен план с включени цели, стратегии, действия, ресурси.

Много е важно мениджърите по връзките добре да познават бизнеса на клиента, бранша в който той оперира, както и да могат да им бъдат полезни със съвети и при разрешаването на различни проблеми.

При планирането на маркетинг на взаимоотношенията, маркетинга на организацията трябва да анализира и прецени кои пазарни сегменти и кои отделни клиенти ще бъдат рентабилни за изграждането на една такава дългосрочна връзка.

Най-важните целеви партньори за изграждането на маркетинг на взаимоотношенията

 • Компаниите с голям дял в твоите приходи.
 • Компаниите, които са стратегически важни за теб.
 • Които оперират в бързо развиващи се пазарни сегменти.
 • И, които имат високи разходи за привличането им като твои клиенти.

От всичко казано до тук се разбира, че изграждането на маркетинг на взаимоотношенията е програма, която е с преди всичко стратегическа насоченост за организацията. За да подобриш взаимоотношенията си с клиентите, можеш да прочетеш и други статии на Neftelimov.com.

Източник: LinkedIn

Редактор: Цветелина Тодорова

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Тодор Арсов

Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Работил е за компании като Johnson & Johnson, Seagram, Martini & Bacardi Group и много други. Дейностите за маркетинг подпомагане може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader