Общи условия

Моля, прочетете следните Общи условия внимателно преди да използвате Neftelimov.com, който е собственост на „ТЮБ ПЛАНТ“ ООД с управител Петър Нефтелимов. С влизането в сайта и ползването на услугите му вие се съгласявате с Общите условия. Ако не сте съгласни с някое от Общите условия може да не използвате услугата.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа линкове към Уебсайтове и услуги на трети страни, които не са притежавани и контролирани от „ТЮБ ПЛАНТ“ ООД. Neftelimov.com няма пряк контрол и не носи отговорност за съдържанието, условията за поверителност и дейността на Уебсайтовете на трети страни. С използването на услугата Вие се съгласявате и приемате, че Neftelimov.com не носят отговорност пряко или косвено за различни загуби и щети причинени в следствие на използването на услугите на въпросите Уеб портали на трети страни.

Прекратяване

Ние можем да прекъснем достъпа до нашата услуга по всяко време, без за това да бъде даван предварителен срок и без това да носи отговорност за Neftelimov.com независимо от причините на прекратяването, с изключение на такива, които нарушават Общите условия. Всички авторски права продължават да важат след прекратяването, като в това число попадат всички авторски права, гаранции и право на рекламации.

Законосъобразност

Тези Общи условия са създадени и съобразени със законодателството на Република България без по никакъв начин да противоречат или да спекулират с тях. Всяко неспазване на Общите условия ще бъде считано за нарушение на правата на потребителя. Ако някоя точка от Общите условия бъде определена като невалидна или недействителна от съда, то останалите точки от Общите условия продължават да бъдат в сила. Тези Общи условия оформят връзката между двете страни – Neftelimov.com, от страна на доставчик на услугата и от друга – на потребителя като ползвател.

Промени

Ние запазваме правото си по наше усмотрение да променяме и заменяме Общите условия по всяко време. С продължителното използване на услугата след направените промени в Общите условия Вие се съгласявате да ги спазвате и да се съобразявате с тях. Ако не сте съгласни с евентуалните промени в Общите условия, то вие можете да спрете да ги използвате.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси отнасящи се до Общите условия можете да се свържете на e-mail: petar@neftelimov.com

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader