Маркетинг и реклама . 1 минутa

Кои са елементите на „4C на клиента” в съвременния маркетинг микс?

Кои са елементите на 4C на клиента в съвременния маркетинг микс

В предишната статия за маркетинг и реклама разгледахме новите функции на персонала по продажбите и колко е важна маркетинговата насоченост в техните действия. От днешната статия на Neftelimov.com ще разбереш колко е голямо значението за практикуването на съвременен маркетинг микс и така наречените „4C на клиента”.

Вече знаеш, че всяка една маркетингова стратегия следва да се сведе до маркетингови програми за осъществяването ѝ. С помощта на инструментите от маркетинг микса (стокова политика, ценова политика, дистрибуционна политика, рекламна политика) организацията осъществява своите маркетингови цели на пазара, на който оперира.

Класическите елементи на маркетинг микса в „4P”:

Всички тези действия се използват от продавача, за да може да окаже някакво планирано въздействие върху купувачите.

В съвременните пазарни условия потребителите са тези, които диктуват условията на пазара.

Те са умни, пресметливи и добре информирани. Всеки потребител, когато купува даден продукт или услуга, преценява и ползата, която той би получил.

4с на клиента става въпрос че клиентът е в центърът на маркетинг микса

Кои са елементите на „4C на клиента” в съвременния маркетинг микс?

#1 Customer needs and wants / Потребности и желания на клиента – Организациите във все по-голяма степен трябва да следят за промените в потребностите и желанията на своите клиенти, като съобразяват и индивидуализират своите продукти спрямо тях.

#2 Cost to the customer / Разходи за клиента – Всички клиенти вече добре пресмятат освен чистата цена, която плащат за продукта. Освен това се интересуват и от допълнителните възможни бъдещи разходи, които те биха имали по неговата употреба. Всяка организация трябва да приеме това като изискване от страна на клиентите си, което тя трябва да задоволи по превъзходен начин.

#3 Convenience / Удобство за потребителите – Клиентите освен възможните разходи преценяват и удобството по придобиването на продукта или услугата. За да бъде конкурентоспособна организацията, трябва непрекъснато да подобрява своята дистрибуция и каналите, чрез които достига до клиентите си, така че да прави това по най-удобният за тях начин.

#4 Communication / Комуникация – В днешното информационно общество клиентите имат бърз и удобен достъп до всякаква информация. Всяка една организация трябва добре да планира своите комуникационни канали и да насочи своите усилия през най-удобните от тях за своите клиенти.

В бъдеще ще спечелят най-вече тези организации, които в своите планове и дейности поставят клиентите в центъра, и ги приемат като главната причина за своето съществуване.

Как да достигнеш до твоите клиенти, можеш да разбереш в статията за избор на канали за дистрибуция.

Източник: LinkedIn

Редактор: Цветелина Тодорова

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Тодор Арсов

Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Работил е за компании като Johnson & Johnson, Seagram, Martini & Bacardi Group и много други. Дейностите за маркетинг подпомагане може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader