Маркетинг и реклама . 1 минутa

Маркетинг, ориентиран към клиента или към конкуренцията?

маркетинг към потребителите или към конкуренцията

В Neftelimov.com те запознахме с няколко съвременни тенденции в маркетинга. В днешната статия за маркетинг и реклама ще обсъдим кое е по-важното при съвременните бизнес условия – маркетинг, ориентиран към клиента или към конкуренцията? Дали организацията да планира и осъществява своите маркетингови действия, като е основно ориентирана към потребителите си или като се съобразява главно с действията на своите конкуренти?

Маркетинг, ориентиран към клиента:

Действията на подобна организация са съсредоточени в изучаването и удовлетворяването на нуждите и изискванията на своите потребители.

Когато организацията е фокусирана върху своите потребители, тя е в много по-добра позиция да разработва и провежда своите стратегии в дългосрочен план.

Когато постоянно анализира желанията и потребностите на своите потребители, маркетингът на организацията може много по-точно да определи своя целеви пазар и да изгради своето позициониране, имайки предвид своите дългосрочни цели и ресурси.

маркетинг към потребителите или към конкуренцията

Маркетинг, ориентиран към конкуренцията:

Действията на подобна организация са продиктувани от стратегиите, действията или реакциите на нейните конкуренти. 

Когато организацията е фокусирана върху конкурентите, тя отчита постоянно слабостите, както на конкурентите, така и своите. По този начин тя развива една борбена ориентация у своите служители и постоянно подобряване на резултатите.

Слабост в този начин на планиране и действия е, че организацията постепенно с времето развива един реагиращ модел на поведение. Тя определя своите стратегии и действия спрямо конкурентите си, а не спрямо своите потребители.

Такава една организация няма ясно изразена мисия и своя собствена стратегическа цел. Тя в голяма степен е лесно предсказуема и зависима от действията на своите конкуренти.

Изводът е, че организацията трябва постоянно да събира и анализира информация за:

  • целите и стратегиите на своите основни конкуренти;
  • за техните силни и слаби страни;
  • за начините им на реакции при реални или бъдещи хипотетични ситуации, за да може по-добре да предвижда и съобразява своите бъдещи ходове и реакции.

Но в същото време основен фокус в работата на маркетинга трябва да си остане:

  • изследването на потребителите;
  • удовлетворяването на техните нужди по превъзходен начин;
  • постоянното доставяне на повече стойност за тях.

В заключение трябва да отбележим, че в днешните пазарни условия се налага организациите да възприемат и добре да прилагат един балансиран модел на реакция спрямо конкурентите и ориентация към потребителите си. Като допълнение, можеш да научиш кои са 4с на клиента в маркетинговия микс от предходната статия.

Източник: LinkedIn

Редактор: Цветелина Тодорова

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Тодор Арсов

Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Работил е за компании като Johnson & Johnson, Seagram, Martini & Bacardi Group и много други. Дейностите за маркетинг подпомагане може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader