HR статии в помощ на твоята организация Neftelimov.com

HR статии в помощ на твоята организация

HR (от англ. Human Resources – Човешки ресурси) е функция на бизнеса, която съдържа и управлява различни процеси, свързани с хората в една организация.

В зависимост от нейната стратегия, култура и ниво на осъзнатост на мениджмънта, HR администрира, фасилитира и консултира следните процеси:

  • Привличане, подбор и назначаване на нови служители;
  • Управление на представянето и мотивация на хората
  • Административна подкрепа, изготвяне на документи, справки, доклади съобразно Кодекса на труда;
  • Обучение, развитие и затвърждаване на ключови умения и компетенции у служителите.
  • Управление и повишаване на добавената стойност в процеси като – ангажираност, удовлетворение, нагласи и очаквания и др.
  • Участие в управлението на работодателската марка;
  • Изготвяне на заплати, бонуси и възнаграждения;
  • Консултиране и медиация към хората в организацията;
  • Организация на събития от всякакъв род в зависимост от тяхната цел и др.

Много от по-горните процеси могат да се извършват от външни консултанти, които доставят услуга на вътрешния за една компания HR. Той може да е един човек, но може да е и по-голям отдел. Тази функция рапортува директно на Управител/Изпълнителен директор, като нейното поставяне в организацията може да бъде с изцяло административен фокус, оперативен или стратегически. Тази роля е инструмент в ръцете на мениджмънта и в зависимост от компетенциите им да го управляват добре, зависи до определена степен представянето на заетите в този отдел.

HR-ът има много сходни черти в зависимост от компанията, бранша и визията на собственика.

Понякога част от по-горните функции са преразпределени в други звена в зависимост от стратегията на компанията. HR-ът не знае и не може всичко, но заетите там се обучават и развиват постоянно, за да са в крак с изискванията на бизнеса, мениджърите и хората. Тази функция е създадена заради хората в организациите и като такава се очаква да бъде партньор, който да е информиран, да комуникира ясно и навреме и да бъде компетентен за позицията, която има.

В зависимост от HR отдела, школите, потребностите на бизнеса и още дузина специфики, са възникнали десетки позиции и наименования за заетите там.

Работа специалист ,,Човешки ресурси“

HR (20)

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader