Маркетинг и реклама . 11 минути

Реклами в Google Ads: Пълно ръководство за гарантирани продажби

Реклами в Google Ads Пълно ръководство за гарантирани продажби

С какво да започна, когато стартирам реклами в Google Ads?

Как да рекламираме бизнеса си по лесен и бърз начин, с който да достигнем максимално ефективно до хората, които е най-вероятно да имат интерес към това, което предлагаме?

В тази статия на Neftelimov.com ще се фокусираме върху точно това – рекламите в Google и многото начини за специфично таргетиране на рекламите, независимо от типа бизнес, който имаш и управляваш.

Търсиш отговори на следните въпроси:

 • Каква маркетинг цел и стратегия да приложа?
 • Каква аудитория да таргетирам?
 • Какви визуални и креативни стратегии да приложа?
 • Как да комуникирам най-ефективно стойността на моя бизнес към потенциалните клиенти?
 • Как да оптимизирам целевите си страници и уебсайт?
 • Как да създам работеща маркетингова фуния за продажби?
 • Какви ключови думи и фрази да използвам?
 • Каква bidding стратегия и бюджет ще са най-подходящи за моята маркетинг цел?

Е, значи си направилото място! Ще разбереш 15 стъпки, с които да стартираш твоята Google Ads кампания, с цел генериране на продажби и развитие на бизнеса.

Стъпка 1 за реклами в Google Ads: ИЗБЕРИ И ДЕФИНИРАЙ МАРКЕТИНГ ЦЕЛТА СИ

Дефинирането на маркетинг целта на твоята Google Ads кампания е първата стъпка за създаването на успешна кампания.

В зависимост от типа бизнес, който имаш, може да дефинираш 6 от зададените от Google Ads маркетинг цели за твоите бизнес нужди:

 1. Продажби.
 2. Трафик към уебсайт.
 3. Генериране на лийдове.
 4. Обмисляне на покупка.
 5. Популяризация на приложение.
 6. Обхват и информираност на бранд.

А, ако никоя от тези цели не отговаря на бизнес нуждите, които имаш, можеш да създадеш кампания, без да я обвързваш с конкретна цел.

Важното при определянето на цели и анализирането им след това е да дефинираш ясно своите KPI (Key Performance Indicators), благодарение на които след това можеш да измериш и определиш доколко е успешна една кампания.

Key Performance Indicators за реклами в Google ads

Стъпка 2: СТРУКТУРА НА АКАУНТА

Добре структурираният профил ще гарантира, че търсенията, които задействат рекламите ти, са подходящи за твоята целева аудитория, което води до по-добри качествени резултати и по-ниски цени. Не забравяй, че рекламите и рекламните групи във всяка кампания трябва да са тясно свързани с конкретни продукти/услуги и теми, за да може след това да създадеш около тях тематични реклами.

Например, ако имаш Интернет магазин, който предлага различни категории продукти – дрехи, обувки, чанти, трябва да знаеш, че ако тези категории са в отделни рекламни групи, но в една кампания, те ще споделят един бюджет. По този начин целият бюджет, определен за тази кампания, ще се разпредели между всички рекламни групи, на база търсенето на потребителите, а не равномерно.

Затова, с цел резултатите ти от всяка рекламна група да са по-точни, най-добрият подход е да създадеш отделна кампания за всяка рекламна група (категория продукти) и да разпределиш бюджета си между тях.

акаунт структура на реклами в Google ads

Стъпка 3 за реклами в Google Ads: ИЗБЕРИ ПРАВИЛНИТЕ КЛЮЧОВИ ДУМИ ЗА ТВОЯТА ЦЕЛ

Типовете съвпадения, по които се задейства показването на твоите реклами, може да бъде по 3 основни типа ключови думи: Broad Match, Phrase Match и Exact Match.

 • Broad Match (Широко съвпадение) – това е стандартен начин за въвеждане на ключови думи или още наречено: широко съвпадение, което означава, че рекламите ти може да се показват и при търсения, които включват неправилен правопис, синоними, сродни търсения и други.
 • Phrase Match (Съвпадение по фраза) – тук, ключовата дума се въвежда с кавички и рекламите може да се показват при търсения, които представляват фраза и нейни близки варианти.

Например: За да използваш израза изработка на уебсайт, трябва да въведеш ключовата дума по следния начин: “изработка на уебсайт”. Така рекламата ще се показва на близки до този варианти.

 • Exact Match – (Точно съвпадение) – при този тип търсене по точно съвпадение, рекламата ти може да се покаже при търсения, които представляват точна фраза, изречение или термин.

Например: Ако въведеш думата изработка на уебсайт, трябва да я сложиш така: [изработка на уебсайт]. Това ще ти гарантира, че рекламата ще се показва само на потребителите, които търсят изработка на уебсайт.

избор на ключови думи за реклами в Google ads

Има и още един вид ключова дума, която е добре да използваш:

 • Negative Keyword (Отрицателна ключова дума), която е добре да използваш с цел изключване на неподходящи или не дотам свързани/релевантни с бизнеса ти ключови думи, като по този начин ще се фокусираш само върху тези ключови думи, най-важни за клиентите и бизнеса ти. Отрицателната ключова дума може да бъде 3 типа – с широко съвпадение, съвпадение по фраза или точно съвпадение.

Като отрицателни ключови думи е препоръчително да използваш думи, генерирани от заявки на потребители въз основа на начина, по който те търсят информация в търсачката и доколко те са релевантни за бизнеса ти. Разбира се, винаги е добра идея да използваш и инструмента на Google за планиране на ключови думи, който ще ти покаже какво е добре да използваш, с цел по-добри и качествени резултати за рекламните ти кампании.

Съветът тук е: Ако си начинаещ с пускането на реклами в Google, е добре да използваш широко съвпадение, за да не пропуснеш показване на рекламите си. След време и след анализ, може да коригираш съвпадението по фрази точно.

Стъпка 4: ИЗПОЛЗВАЙ GOOGLE KEYWORD PLANNER

Преди да започнеш да рекламираш, е много важно да проучиш ключовите думи, които ще използваш. За целта, може да използваш както Google търсачката, така и инструмента, създаден специално от Google за планиране на ключови думи – Keyword Planner.

С него може лесно да откриеш ориентировъчна цена на клик, както и месечното търсене на ключовите думи, които мислиш да рекламираш, както и други предложения за ключови думи, свързани с твоите продукти/услуги.

Стъпка 5 за реклами в Google Ads: НАСТРОЙКА НА ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Настройките и избора на целева аудитория в Google Ads се правят на ниво кампания. Критериите и опциите, по които можеш да направиш фината настройка на таргет групата за твоята маркетинг цел и кампания, могат да бъдат:

 • Пол;
 • Години;
 • Местоположение;
 • Език;
 • Родителски статус;
 • Доходи.

Останалите критерии са изборът на бюджет и bidding стратегия, за която ще говорим малко по-надолу.

СТЪПКА 6: ИЗБОР НА БЮДЖЕТ

Съветът ми тук е, когато започнеш кампанията си в Google Ads, да разпределиш целия си бюджет (т.е. месечно) на дневни суми, които би искал да изразходваш, въз основа на заключенията от изследванията, които са извършени във връзка с твоя целеви пазар.

Дори и кампанията в началото да не се справя според очакванията, е добре да се изчака седмица или две, с цел събиране на достатъчно данни въз основа на ефективността на рекламата досега. Това ще ти позволи да улесниш кампанията, наблюдавайки трафика, като по този начин не губиш целия си бюджет през първите няколко дни (с цел постигане на успех за една нощ), което всъщност не е възможно, без да е постигнато правилното съотношение между CPC и географско покритие.

избор на бюджет на категории за реклами в Google ads

Стъпка 7 за реклами в Google Ads: ИЗБОР НА BIDDING СТРАТЕГИЯ

Google има два основни типа bidding стратегии, от които можеш да избираш:

 1. Manual bid strategy
 2. Automated bid strategies

Manual bid strategy

Опцията, която имаш тук е Manual CPC или Ръчното офериране. Това е най-лесната стратегия за офериране в Google Ads, като тук рекламодателите задават бидовете/офертите си ръчно на ниво ключова дума. Недостатъкът тук е, че настройката на този тип стратегия отнема повече време и изисква непрестанно наблюдение и промени на бида на съответната ключова дума на база представянето ѝ.

Опциите за Аutomated bidding в Google Ads са повече на брой и по-разнообразни според маркетинг целта, която имаш.

Нека започнем с една от най-опростените и лесни за прилагане стартегии, предлагани от Google Ads платформата, а именно Maximize Conversions (Максимизиране на конверсии). Това е напълно автоматизирана стратегия за офериране, което означава, че няма индивидуално задаване на бидове за ключова дума от рекламодателите.

Друга подходяща стратегия, особено с цел генериране на трафик е Maximize Clicks. С тази стратегия Google ще работи за постигане на възможно най-много кликове, докато се харчи дневният бюджет.

Таргет CPA (Cost per Acquisition) или Целева цена на придобиване е напълно автоматизирана бидинг стратегия. При нея рекламодателите задават таргет CPA и Google настройва бидовете по начин, по който ще генерират възможно най-много реализации за съответния CPA.

Това са само част от bidding стратегиите, с които е добре да започнеш, ако си нов с рекламирането в Google Ads.

Сред другите стратегии, които можеш да използватеш са Target ROAS (Целева възвръщаемост на разходите), Enhanced Cost Per Click и други.

Стъпка 8: РЕКЛАМНИ РАЗШИРЕНИЯ (AD EXTENSIONS)

Рекламните разширения са много важни и бих казала задължителни елементи на твоята кампания, с които можеш да увеличиш честотата на кликвания на рекламите ти. Тук, разбира се, е уместно да добавиш подходящи за бизнеса ти разширения. Някои от тях са адрес, телефонен номер, връзки към сайт, допълнителни описания на услуги/продукти, цени и други.

Стъпка 9 за реклами в Google Ads: РЕКЛАМЕН ГРАФИК

При създаването на твоята кампания, имаш опция предварително да избереш и създадеш рекламен график с дните и часовете, в които искаш рекламите ти да бъдат активни и показвани, или да избереш начална и крайна дата (период), в който кампанията ти да бъде активна. По този начин не само ще оптимизираш бюджета, но и цялостното представяне на рекламната кампания.

От друга страна съветът тук е, ако тепърва стартираш с реклама на нов продукт или услуга и си в тестов период, в който все още проучваш твоята аудитория, е препоръчително кампанията да не бъде ограничавана с определен график по дни и часове. Най-добре е тя да бъде активна за по-голям период от време и за по-широка аудитория, като междувременно през целия период следиш и анализираш резултатите. След като имаш изградена статистика за конкретна маркетинг кампания, то тогава може да направиш определен график по часове и дни, в които рекламите ти да са активни.

Стъпка 10: МАРКЕТИНГ СТАРТЕГИЯ

Маркетинг стратегия или с други думи, това е планът, изготвен за постигане на основната цел и съвкупността от всички изброени стъпки до момента.

Основната идея на стратегията е да се поставим на мястото на хората, до които искаме да достигнем и да се опитаме да предвидим всяка стъпка на потребителя, която ще го доведе до крайната цел, която сме си поставили – продажби, генериране на трафик/лийдове и др.

За да е успешна една маркетинг кампания (1 месец), или цялостна стратегия (6-12 месеца), най-важно е да се започне със солиден, ясен и конкретизиран фундамент.

Тук е важно да определиш цялостната маркетинг цел на твоята кампания, да изградиш профилите на твоя Buyer Persona и цялостното управление на маркетингова фуния, които ако бъдат изградени, приложени, управлявани, анализирани и развивани правилно, ще ти донесат така желания успех.

Стъпка 11 за реклами в Google Ads: БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ

Идентичността на марката на един бизнес е от значение за цялостното му въздействие върху него и неговите клиенти. Брандът е разпознаване, признание, доверие и може да промени начина, по който хората възприемат твоя бизнес.

Затова, когато създаваш реклами, винаги се придържай към идентичността на твоя бранд спрямо корпоративни цветове, лога, шрифтове, емоции, които създаваш. Така със сигурност ще се откроиш в съзнанието и мислите на своите клиенти, когато чуят за теб.

Стъпка 12: ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ КЪМ РЕКЛАМАТА

Говорейки от опит, при стартирането на онлайн реклама, изборът на рекламен текст и изображение, са ключови за успеха на кампанията ти. Това са елементите, които ще те отличат от милионите кампании в Интернет. Така текстът служи за привличане на подходяща група от хора за твоя бизнес (както и за правилното техническо насочване). Не забравяй да включиш част от ключовите думи, които си използвал в рекламната група. Това е изключително важно за по-доброто представяне на рекламата. А изображенията, които избираш за рекламите си, трябва да привлекат вниманието на потенциалния клиент и да го накарат да кликне върху рекламата ти.

Тук е препоръчително да сложиш няколко различни рекламни текста или изображения в една рекламна група и да следиш и анализираш кои от тях се харесват най-много на потребителите и конвертират най-успешно за твоите бизнес цели.

Стъпка 13 за реклами в Google Ads: ДОБАВЯНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЦЕЛЕВАТА СТРАНИЦА

Целевата страница е крайната дестинация, до която отвеждаш потребителите от рекламата и от която до голяма степен зависи цялостното представяне на кампанията ти.

Тази страница може да бъде на уебсайта ти или може да бъде отделна landing страница, където потребителят може да получи по-детайлна и подробна информация за конкретен продукт, услуга и др. Затова при оптимизирането на целевите страници е важно да вземеш под внимание какво очаква да открие на нея потребителят, кликнал върху рекламата ти. Оптимизирай страниците си откъм информация, емоционални изображения, цялостен user experience (UX) и user interface (UI), CTA (call-to-action), с които да бъдеш максимално полезен и да постигнеш крайната си цел.

Знаеш ли, че: Landing страницата има за цел да насочи вниманието на аудиторията към твоето промо предложение и да превърне случайните посетители в редовни клиенти. Затова е важно да подготвиш внимателно нейната структура и водеща концепция. Сайт билдър е най-бързото и лесно решение да създадеш кампанийна landing страница. Софтуерът ти позволява сам да структурираш визията на страницата, както си я представяш. Разбери как става това в статията за създаване на лендинг страница в 10 лесни стъпки.

Стъпка 14: ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАМПАНИИТЕ

Ако си си мислил, че е достатъчно да създадеш и настроиш кампанията си според по-горе описаните стъпки и това ще доведе магически до желаните от теб резултати, е, имам лоша новина – това не е достатъчно!

След създаване на кампания в Google Ads e необходимо поне веднъж дневно да влизаш и да преглеждаш как работят кампаниите и рекламите ти, а веднъж седмично да анализираш резултатите от тях. Нещата, които е хубаво да анализираш, следиш и променяш при нужда, са рекламните текстове, изображения, рекламни разширения, статистика относно резултатите от кампаниите, резултатите от Analytics, a също така дали са достатъчно атрактивни и генерират кликове на рекламата ти. Не на последно място поставяме и оптимизацията на ключовите думи според това, кои са най-свързани към твоя бизнес и предлаганите от теб продукти/услуги.

Стъпка 15 за реклами в Google Ads: AНАЛИЗ В GOOGLE ANALYTICS

Analytics е много добър инструмент, с който лесно може да анализираш поведението на потребителите си. Чрез него ще можеш да проследиш откъде идва трафикът на уебсайта ти, какъв e броят на прегледаните страници, устройствата, които използват потребителите, местоположението и други. Затова е важно да свържеш акаунтите си в Google Ads и Analytics, за да проследиш и оптимизираш ефективността на кампаниите, които създаваш базирано на тази ценна информация и данни.

За заключение

Бих казала, че е важно да познаваш техническата част на това как да създаваш и рекламираш бизнеса си чрез Google и всички останали платформи и канали за дигитален маркетинг, но това не е достатъчно, за да бъде бизнесът ти успешен и печеливш. Винаги препоръчвам на клиентите си, независимо от това какви канали и инструменти използват в дигиталната си стратегия, винаги да следват фундаменталните правила, стъпки и стратегии, които са част от маркетинговия микс и маркетинга като цяло. И разбира се, най-вече да се стремят да създават и предават послания, емоции и чувства, с които не само ще създадат един силен бранд, стойност за клиента, но и ще направят магията наречена дигитален маркетинг успешна и печеливша за бизнеса им!

А ти как използваш Google Ads, за да продаваш повече? Сподели ни идеите и опита си в коментарите по-долу!

Източник: LinkedIn и LinkedIn

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Дарина Попова

Бакалавър съм по международни икономически отношения, но професионалният ми опит и страст са пряко свързани с дигитален маркетинг вече повече от 3 години.
Страстта ми към маркетинга, ме предизвиква да изляза извън собствения си мироглед, за да разбирам по-добре нуждите, желанията и интересите на другите. По този начин мога да създам красива и вдъхновяваща визия, и резултати както в бизнеса, така и в живота.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader