Конкуренция: Факторите, които да следим, за да бъдем преди нея

В предишната статия за маркетинг и реклама видяхме как се прави пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите. В днешната статия на Neftelimov.com ще се постарая възможно най-точно и ясно да посоча факторите, с които да бъдем крачка пред конкуренцията.

За да знаем позицията си в съответния пазарен сегмент, на който оперираме, и къде се намира нашата конкуренция, ние следва да изучаваме и влиянието на няколко основни фактора:

 • преки конкуренти;
 • косвени конкуренти;
 • възможности за навлизане на нови конкуренти;
 • потребителите;
 • доставчиците;
 • възможностите за въвеждане на по-високостойностен продукт от страна на нашите конкуренти.

Кои са най-важните направления, по които трябва да работим?

#1 Сравнение на продукта според нашата конкуренция

Трябва да определим какво е относителното положение на нашия продукт в сравнение с конкурентите. Избираме показатели за оценка, които най-добре изразяват особеностите и начина на ползване на продукта.

#2 Пазарни дялове

 • Кои са конкурентите с най-големите пазарни дялове?
 • Къде се намираме ние в това сравнение с нашия пазарен дял?
 • Кои са конкурентите, които имат стабилна тенденция на нарастване на пазарния дял през годините?
 • Как се изменят нашите пазарни дялове и относителната ни позиция?
 • Как се променят нашите пазарни дялове в сравнение с общото продавано количество в сегмента?

#3 Персонал по продажбите

 • С какъв персонал по продажбите разполагат нашата пряка конкуренция?
 • Увеличават или намаляват те своя персонал по продажбите с времето (това би могло да ни покаже техните намерения и състояние)?
 • Постоянно да следим относителната ефективност на нашият персонал по продажбите (чрез отношението на обема на продажбите и броя на пряко заетите в продажбите лица).

Конкуренция Факторите които да следим за да бъдем преди нея

#4 Цени при конкуренцията

Постоянно трябва да следим развитието на цените при конкурентите ни, защото така можем по-точно да идентифицираме техните цели и стратегии.

#5 Комуникации

Трябва да следим какви комуникации ползва всеки конкурент и каква е относителната ефективност от това.

#6 Позициониране спрямо нашата конкуренция

Това накратко е имиджа, който имаме сред потребителите ни на всеки от пазарните сегменти, на които оперираме. За нас е важно да знаем следното:

 • Каква оценка получаваме сред потребителите в сравнение с конкурентите ни?
 • Защо потребителите предпочитат конкурентите пред нас?
 • С какво те доставят повече стойност в сравнение с нас?

Да знаем своята относителна позиция сред конкурентите ни е от стратегическа важност за повишаване на нашата конкурентоспособност на пазара.

А щом говорим за конкурентоспособност на пазара, то знаеш ли как се прави анализ на пазара?

Източник: LinkedIn


Искаш ли?

 1. Да си създадеш една безплатна страница – онлайн визитка, в която да опишеш си професионалната история, както и да си качиш снимки и видеа.
 2. Тази визитка може да споделяш в социалните мрежи, както и да я сложиш в подписа на емайла си.
 3. Хората ще могат да те откриват по професията ти. Така ще си създаваш още повече бизнес контакти.
 4. При желание може да получиш емайл адрес с @profesionalisti.info , който ще бъде синхронизиран с текущата ти Gmail или ABV поща.
 5. Още допълнителни плюсове в бъдеще.
Регистрирай се БЕЗПЛАТНО в Указател за професионалисти и достигни до повече потенциални клиенти!

За да придобиеш по-голяма представа за функционалността на страничката, може да погледнеш видеото:

Очаквам и теб в Общността на професионалистите в България!

Един проект на Neftelimov.com

Тодор Арсов

Маркетинг експерт и Независим консултант Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Маркетинг дейностите за Консултиране може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Искаш нещо да кажеш?
 
Пиши ми.
 
Искаш нещо да кажеш?
+