Маркетинг и реклама . 1 минутa

Кои са 3-тe компонента на маркетинг на услугите?

тритe компонента на маркетинг на услугите

В предишната статия ти показах 3 подхода за разширяване на пазара. В тази статия ще разбереш защо в сферата на услугите се изисква и малко по-нетрадиционен подход и кои са компонентите на известния маркетинг на услугите.

С всяка изминала година делът на услугите в икономиката на нашата страна нараства. Доскоро много от организациите, осигуряващи услуги пренебрегваха нуждата от маркетинг. С промяната в доходите, информационните възможности и нарасналите изисквания на потребителите това се променя.

В днешно време колкото повече организацията за услуги използва маркетинга в своята дейност, толкова по-големи са и нейните възможности за пазарен успех.

Важно е да се знае, че целият процес по осигуряването на услугата се влияе от множество елементи, които в по-голямата си част са невидими за потребителите.

В тази връзка маркетингът на услугите съдържа в себе си три компонента:

#1 Външен маркетинг

Може да се каже, че в същността си това е традиционният маркетинг, отнасящ се до планирането и подготовката, ценообразуването, дистрибуцията и промоциите на услугите ни за потребителите.

#2 Вътрешен маркетинг

Това включва всички дейности, които са свързани с нашите служители – подбор, наемане, обучение, мотивация и други. Изключително важно е задоволяването потребностите и на служителите ни, за да може да очакваме от тях да обслужват по превъзходен начин и нашите крайни потребители. От съществена необходимост е всички наши служители, които пряко участват в процеса по осигуряването на услугата, да имат необходимите знания и умения и в областта на маркетинга.

#3 Взаимодействащ маркетинг

Под „Взаимодействащ маркетинг” разбираме всичко онова, което описва уменията на нашите служители да обслужват клиентите ни. Необходимо е служителите да осигуряват освен очакваната от потребителите ни стойност, също така и допълнителна стойност – като внимание, загриженост, съчувствие, добро разбиране на потребителите и други.

взаймодействащият маркетинг е част от тритe компонента на маркетинг на услугите

И трите компонента на маркетинг на услугите са от изключителна важност за всяка една организация.

Но в основата на процеса по осигуряване на услугата стои вътрешният маркетинг, защото ако организацията не е удовлетворила напълно нуждите и изискванията на своите служители, то тя не може и да се надява те да обслужват отлично нейните клиенти. Повече за избора на маркетингова стратегия можеш да научиш на Neftelimov.com.

Източник: LinkedIn

Редактор: Цветелина Тодорова

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Тодор Арсов

Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Работил е за компании като Johnson & Johnson, Seagram, Martini & Bacardi Group и много други. Дейностите за маркетинг подпомагане може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader