Зелен бизнес . 1 минутa

Каква е разликата между кръгова и зелена икономика?

Каква е разликата между кръгова икономика и зелена икономика

Концепцията за кръгова и зелена икономика се оформя през 70-80-те години на 20 век.

Целят преосмисляне на индустриалните процеси.

Стъпват на идеите за индустриална екология и индустриален метаболизъм (симбиоза).

Зелената икономика, и в частност кръговата икономика, търсят баланса между икономическия растеж, социалното развитите и здравето на околната среда. Проблемът е в прилагането им, защото подлагат на натиск действащите парадигми, а оттам възниква и предизвикателството за системни промени в управлението, приоритетите на ценностите и моделите на консумация.

Затова започвам поредица от статии в Neftelimov.com по тези теми. В тази поредица подробно и последователно ще ти представя същността им, как да ги внедриш в своя бизнес, както и вече съществуващи примери от България и Европа.

Какво е кръгова икономика?

Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика (произведи, използвай, изхвърли). В нея запазваме ресурсите в употреба, колкото е възможно по-дълго. Извличаме максималната стойност от тях по време на употреба. След това възстановяваме и регенерираме продукти и материали в края на всеки експлоатационен живот.

С две думи – затваряне на цикъла.

схема на кръгова икономика

За кръговата икономика говорим за препроектиране на жизнения цикъл на „продукта“.

С цел да има минимален принос и минимално производство на системни „отпадъци“. Това включва система за постигане на оптимизиране на ресурсните потоци в организационната верига на доставки и удължаване живота на продуктите. Включително рециклирането им, използването им с друга функция, в друга индустриална верига, а за някои видове продукти – биоразграждането им.

Кръговата икономика въвежда на практика вече широко използваната „йерархия на отпадъците“.

схема на пътя на отпадъците в кръгова икономика

Какво е зелена икономика?

В доклада за зелена икономика на Програмата на ООН за околна среда за 2011 година ясно е казано, че:

За да бъде зелена, една икономика трябва да e не само ефективна, но и справедлива.

Тя предполага социално приобщаващи бизнес модели, ниско-въглеродни и ресурсно-ефективни технологии и процеси.

Зелената икономика е по-приобщаваща като концепция.

Включва както идеите за ефективност на ресурсите, така и за възобновяемите енергийни източници. Главно предвижда зелен растеж чрез базирани на природата решения и инвестиции, посветени на насърчаване на възстановяването, опазването и устойчивото управление на природния капитал чрез социално включване. Включва също и аспекти на социалното измерение на местно равнище (например екотуризъм и предприятия, образование и други) и дори устойчивото развитие на правосъдието и общественото участие.

Тя се отнася до различни екологични процеси и по този начин олицетворява по-голямо разнообразие от дисциплинарни перспективи. В такъв смисъл, зелената икономика може да се разглежда като събирателна концепция, която споява понятия от другите видове (кръгова, био, ниско-въглеродна и други).

схима на зелена икономика и кръгова икономика

Какви проблеми решава зелената икономика?

Предстои да видим дали ще ги реши, но за момента със сигурност адресира границите на растежа на цивилизацията ни.

В съвременния свят икономиките ни се движат от идеята за непрекъснат (безкраен) растеж – населението расте експоненциално, а ресурсите, които взимаме от планетата за целта, са изчерпаеми. Има безброй научни доклади, доказващи с факти този дисбаланс и прогнозиращи кога ще настъпи крахът на конкретна система или ресурс.

Достатъчно е само да цитираме една дата, за да изясним ситуацията – 29 юли 2019 г. Тази дата обозначава индексът „денят на надхвърлянето (the overshoot day), в който човечеството е изразходило всичките природни ресурси, които би трябвало да ни стигнат за една година. Това означава, че вече са ни нужни няколко планети Земя, за да поддържаме развитието си.

Зелената икономика и в частност кръговата икономика адресират точно тази нужда от промяна на системите, процесите и потреблението ни.

Премини към следващата моя статия, в която ще разбереш какви са плюсовете и предизвикателствата на кръгова икономика в България?

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Мария Александрова

Мария Александрова е мениджър иновации и предприемачество в Клийнтех България – бизнес мрежа за развитие на чистите технологии и устойчив растеж. Работи по редица иновационни проекти и тренинги в областта на устойчивото развитие. Като координатор на Aкселераторската програма на Climate-KIC в България е работила с над 30 български стартиращи компании със зелени бизнес решения. Тя е сертифициран иновационен мениджър към Climate-KIC Certified Professional и член на мрежата на коучовете на Climate-KIC.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader