Програми за финансиране . 1 минутa

Европейско финансиране за бизнеса в периода 2021-2027

Европейско финансиране за бизнеса в периода 2021-2027

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е най-чаканата европейска програма от българския бизнес. В новия програмен период тя наследява Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, която до момента е инвестирала 1 912 995 989,72 лева под формата на безвъзмездна помощ в българските предприятия.

Целите на новата програма са свързани с най-големите предизвикателства пред икономиката – ниските нива на иновационна активност и липсата на енергийна и ресурсна ефективност на производствата.

Страната ни е последна в Европейския съюз по дял на публичните разходи за научно изследователска и развойна дейност и все още е в групата на „скромните иноватори”. В същото време оглавява класацията за най-енергоемка икономика в ЕС, изразходваща над 3,6 пъти повече енергийни ресурси за производството на брутния вътрешен продукт от средното потребление на енергия в ЕС и най-ресурсоемка, с изразходване на 6.8 пъти повече суровини за производството от средния суровинен разход в ЕС.

Всички проекти през новия програмен период ще са насочени именно към насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

Кой може да кандидатства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“?

Основните получатели на финансова помощ от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са малките и средни предприятия (с по-малко от 250 заети лица).

Големите предприятия (с повече от 250 заети лица) отново остават недостатъчно подкрепени, като те могат да участват единствено в проекти свързани с повишаване на енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове.

При внедряване на иновации участието им е допустимо само в партньорство с малко или средно предприятие и то при условие, че иновацията е резултат на съвместна разработка.

Какви проекти ще бъдат финансирани по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“?

Два основни типа:

  1. Иновации,
  2. Кръгова икономика.

Компаниите могат да кандидатстват за внедряване на иновации, включително въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, маркетингова или организационна иновация.

Предприемачите ще бъдат подкрепени за създаване на нови и развитие на иновативни предприятия, с основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги (издателска дейност, производството на филми и телевизионни предавания, далекосъобщения, дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги, научноизследователска и развойна дейност).

Защитата на интелектуалната собственост също е приоритет, като в изпълнение на проектите ще бъдат финансирани дейности, свързани с подкрепа за защита на патенти, полезни модели и дизайни.

В областта на кръговата икономиката се очаква финансиране на различни мерки, които допринасят за енергийна ефективност в предприятията, въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

Основен фокус е и по-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода, намаляване на използването на първични суровини и увеличаване на използването на странични и вторични суровини, преминаване към зелена икономика.

Какво е финансирането по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“?

От 2021 г. все по-голяма част от европейското финансиране се трансформира от безвъзмездна помощ към дялово или дългово финансиране. Тоест предоставяне на средства под формата на заем или срещу дял от капитала.

Познатите на бизнеса „грантове“ намаляват значително, като се дава приоритет на финансирането изцяло чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране – безвъзмездна помощ и финансови инструменти.

Успеваемостта на този подход е под въпрос, тъй като и към момента действат редица финансови инструменти, като бюджетът им е в пъти по-висок от интереса към тях.

Кога се очакват първите възможности за кандидатстване?

Както при всеки нов период първата година изисква подготовката и одобрението на различни стратегически документи. Към момента програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е изпратена на Европейската комисия за одобрение, след което стартира подготовката и публикуването на първите процедури.

Очаква се това да стане в края на 2021 г. или началото на следващата година. Повече информация се очаква на OPIC.BG.

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Теодора Рускова

Теодора Рускова-Дарунска е експерт с опит в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските структурни фондове.
Интересите ѝ са свързани с внедряване на иновациите и подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет.
Към момента е експерт програми и проекти в Vutovi Consulting – консултантска компания в областта на европейското финансиране.
В Neftelimov.com ще допринася с представяне на европейските програми на разбираем език.

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader