Интервюта . 30 минути

Интервю с френския астронавт Жан-Франсоа Клервоа

Интервю, френски, астронавт, Жан-Франсоа Клервоа, преживяване, Земята, космос, Innovation Explorer 2017

English below. Жан-Франсоа Клервоа (на френски: Jean-François Clervoy) e френски инженер и астронавт. Участник в три полета с космическата совалка, чиято обща продължителност е 675 часа.

Роден е на 19 ноември 1958 г. в Лонгвил ле Мец, Франция. Завършва през 1976 г. военното училище Сен-Сир. През 1981 г. Жан-Франсоа Клервоа получава диплом от Политехническото училище в Париж. По-късно, през 1983 г., завършва Висшето национално училище по аеронавтика и космос в Тулуза (ENSAE). От 1987 до 1992 г. е ръководител на програмата за параболически полети на самолети Sud Aviation Caravelle|Caravelle. От 1992 г. работи в CNES като инженер по контрола на спътници. Продължава да служи и във ВВС на Франция.

Имах удоволствието да направя интервю с него и да ти го представя сега:

Какво е чувството да знаеш и да видиш, че Земята е съвсем мъничка частица от цялата Вселена?

Да видиш Земята от космоса е преживяване, което се случва само на малцина от нас. Имах удоволствието да го изпитам 3 пъти досега. Да видиш тази невероятна и впечатляваща гледка –  Планетата като едно кълбо в безкрайната шир, променя начина, по който възприемаш живота, вида ни и мястото ни във Вселената…

Коя е най-запомнящата се гледка или преживяване, които си имал, в Космоса?

Цялото изживяване е едно уникално шоу и винаги с колегите плачем. Нашата планета е толкова красива и могъща. Има си своя собствена геология и климатична реалност, излизащи извън представите ни.

Интервю, френски, астронавт, Жан-Франсоа Клервоа, преживяване, Земята, космос, Innovation Explorer 2017

Каква е представата за времето в космоса?

В космоса обикаляш света в 1:30. Това означава, че всичко се слива – дни и нощи, океани, пустини, зелени площи… а зад нас – небето е черно. Земята пред теб е огромна и се върти без да спре.

Според теб коя е най-голямата мистерия?

Раят.

Как би коментирал следното твърдение: Земята е люлката на човечеството, но ние не трябва да живеем на нея завинаги.

Въпросът често се появява от крайността на нещата, смисълът на живота и защо сме тук. Би било трудно да пресечем гледните си точки, ако няма колективна визия за проблема. От всичките си космически мисии разбрах, че главният фактор, който осигурява кохезията на екипа, е целта на мисията. Всички определят и създават обща цел без да се провалят. По скалата на хуманността, аз мисля, че идеята да се предава знание, което да се надгражда от поколение на поколение, е от съществено значение. Ако ние не вземем мерки за предаването му, така че човешката раса да се развива, тогава има голям риск това знание да пропълзи самостоятелно в ръцете на единици хора и то за тяхно краткосрочно удобство. Именно обявяването на падението е нещото, което не позволява да изчезне способността да поддържаме твърдението, че човечеството можеше да се справи някак по-добре през вековете: чрез знание и мъдрост.

Клервоа трябваше да бъде в България през февруари 2017 г., за да бъде лектор на Innovation Explorer 2017 – най-голямото събитие за иновации в България. Но поради „космически“ ангажименти се извинява, че няма да успее, и се надява за следващото издание:

Изчаквам финалното решение за тестовите операции, планирани през февруари, и за съжаление, вероятността да пътувам до Бордо през седмицата, в която се пада 23 февруари 2017, е голяма. Дори и датите да не са все още уточнени, ще бъде в същата седмица за 2-3 дена.

Ще бъде ли възможно да ме държите в течение за следващата година? Съжалявам, че няма да успея да се присъединя към предстоящото събитие.

С най-добри пожелания,

Жан-Франсоа Клервоа

Innovation Explorer, Дебат, Космос, образование, бизнес

English version

How do you feel now when you know and you’ve seen the Earth being a tiny little part of the universe?

The view of Earth from space is one that few of us will ever get to experience, I had the pleasure so far 3 times to see this amazing spectacular view. To see the planet as a single orb in the expanse of space changes the way you feel about your life, our species, and our place in the universe…

What is your most memorable experience or a view from outer space?

This show is unique and we cry so beautiful! Our planet is beautiful, powerful. It has its own geological and climatic reality beyond you.

How does time feel while in space?

You go around the world in 1:30. This means an al-nating nights and days, oceans, deserts, green areas … Behind, the sky is black. The land is huge in front of you and turn without stopping.

In your opinion, which is the biggest mistery?

Heaven.

How would you comment on the following quote: Earth is the cradle of humanity but we should not live on it for eternity.

The question often arises on the finality of things, the meaning of life and why we are there. It would be difficult to meet if there was no collective vision of this issue. I have found in my space missions that the main factor ensuring the cohesion of the crew is the aim of the mission. Everyone appropriates and makes a common goal without fail. On the scale of humanity, I think the idea of transmitting knowledge that accrue from generation to generation carries meaning. If we do not take measures to this continuity of the passing of knowledge, so the human species, then the risk is great to curl up on itself each to seek only their own short-term comfort. It would be the announcement of decline leaving never to disappear the ability to sustain that humanity would have managed somehow to assemble more valuable through the ages: knowledge and wisdom.

I have been waiting for final decision for test operations dates planned in February, and unfortunately, the possibility is very high that I have to travel to Bordeaux the week of February 23rd 2017! Even if the dates couldn’t be more precise yet, it will be that same week for 2 or 3 days.

Will it be possible to keep me informed for the following year? I am so sorry that I will not be able to participate for this one.

Best regards,

Jean-François Clervoy

Виж повече за Innovation Explorer 2017 – Дебатът за утре, който се води днес

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Петър Нефтелимов

Основател на блога за Практическите съвети за бизнеса Neftelimov.com и съорганизатор на Предприемаческата програма на село Zero Start. Подвизавам се също като блогър, позитивен журналист в Uspelite.bg, предприемач, гост-ментор в няколко предприемачески програми, лектор на различни събития за предприемачество, доброволец в немалко проекти, по образование биотехнолог, а по свободно време с приятели – купонджия. Повече за мен на: Petar.Neftelimov.com

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader