Пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите

В първата статия на Neftelimov.com ти показах как се прави анализ на пазара. Сега е ред да навлезем още по-надълбоко, като направим пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите.

В най-често срещаните случаи организацията обикновено ползва три начина за достигане до потребителите си:

  • чрез търговци на едро;
  • чрез собствен персонал по продажбите;
  • чрез комбинирана система от предишните два метода.

Първият важен въпрос, като правим пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите, е:

Къде трябва да бъдат разположени складовете ни за готова продукция?

Основен принцип в този случай е те да бъдат разположени максимално близко до крайните ни потребители, за да се сведат до минимум разходите и времето за транспорт.

Следващото важно решение е относно „Системата за управление на движението на продуктите”.

От него зависи и намаляването до минимум на разходите за съхранение на стоките ни. Тук е важно да изберем вида транспорт и да маршрутизираме най-добре превоза/доставката на стоките ни.

Пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите

Третият важен въпрос касае „Разработването на стандартна универсална опаковка” за транспорта на стоките до крайните потребители. Целта ни е максимално да намалим разходите, като оптимизираме най-добре складовите и всички товарно-разтоварни операции.

Следващият важен въпрос в нашата пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите, който трябва да разгледаме, е „Управлението на запасите”.

Тук най-ползваните методи са:

  • „фиксиран размер на поръчките”;
  • „фиксиран интервал на поръчките”;
  • „точно навреме”, като конкретно трябва да се прецени и кой е най-оптималният вариант.

Последният много важен елемент, за да се минимизират разходите ни за пласмента на стоките е оптимизирането на „Процедурата за обработка на поръчките”.

Поради използването на софтуер за обработката на поръчките, тук вниманието ни следва да бъде насочено към максималното оптимизиране на физическите операции от момента на получаването на поръчката при нас до момента на експедирането на стоката към клиента.

В заключение на темата за пласментна стратегия за минимални разходи на продуктите трябва да кажем, че създаването на „Система за движението на стоките” е един продължителен процес, който трябва също така да вземе под внимание всички особености на нашата дейност, както и тези на пазарите, на които работим.

Не пропускай също да разбереш два кратки и нестандартни съвета за продажбите

Източник: LinkedIn

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Тодор Арсов

Маркетинг експерт и Независим консултант Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Маркетинг дейностите за Консултиране може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Искаш нещо да кажеш?
 
Пиши ми.
 
Искаш нещо да кажеш?
+

Ако си прохождащ предприемач, последвай моята Facebook страница!

В нея споделям практическите съвети за предприемачество, бизнес, маркетинг, реклама, социални мрежи, човешки ресурси… и още много!