Личностно развитие . 1 минутa

Ценности: Защо е важно да определим общите за екипа?

Ценности Защо е важно да определим общите за екипа

Преди няколко години, група приятели се събрахме, обединени от прекрасна идея за иновативна услуга. Всеки бе експерт в своята сфера и оставаше “само” да се сработим като екип и да реализираме нашата идея в бизнес. Започнахме с много хъс и енергия за създаването на нещо различно и прекрасно за пазара.

Екипът е съвкупност от хора, които работят заедно в среда на синхрон. Разбира се, всеки екип си има своите моменти на емоция и несъответствие. Тези моменти могат да бъдат критична точка за разпадане на даден екип или възможност за неговото сплотяване.

При нас, някъде година след първата идея и вече реализирани продажби, естествената следваща стъпка бе да продължим развитието на дейността, но реалността ни бе, че това не се случваше, когато всички твърдяха и вярваха, че са “за” развитието и правят всичко необходимо.

Само, че “реалността е обратна връзка за твоето намерение” бе казал Менис Юсри, а старите хора в нашите ширини са го изразили по друг начин:

Не слушай какво ти говори, а гледай какво прави.

С други думи, имахме разминаване на намерение и действителност и колкото и просто да звучи, често, това е не толкова ясен и видим процес, и може да срути един екип и да развали дейността.
И какво се случи при нас…

Какво са ценности?

Преди да продължа с историята си, ще отделя малко време за разясняване на това какво са ценности. Често се бъркат или оплитат с цел и намерение. Всъщност, темата е доста всеобхватна и бих препоръчал допълнително да се запознае човек с детайлите.

Накратко, моята интерпретация за:

 • Цел е нещо конкретно, което си поставяме да достигнем или осъществим в конкретни рамки (измерими критерии – срок, условия, отправни точки и пр.), например:Искам да отслабна с 10кг. в рамките на 5 месеца и моят приятел Иван ще ми бъде критерий като се чувам с него и му се отчитам всяка седмица.”
 • Намерение е движещата сила зад целта, като може да е движеща сила за повече от една цел, например: “Имам намерението да водя здравословен начин на живот, като отслабна (цел 1) и се храня здравословно (цел 2) и… (цел…)”.
 • Ценност е това голямо нещо, което стои зад всичките ви намерения и цели. Открива се при отговорът на въпроса “Защо?”, често зададен няколко пъти и дава основната важност на това, което правим. Например, “Защо искам да водя здравословен начин на живот? – Защото искам да съм здрав!” Тук ценността може да бъде определена като “Здраве”.

Ценностите са нещо, което имаме вградено в нашите вярвания.

Те се оформят в първите седем години от нашето развитие (затова се казва, че първите седем са най-важни) и се променят изключително рядко – при екстремни ситуации като раждане, среща със смъртта или друго подобно силно изживяване.

Защо са важни ценностите?

Когато знаем кои са нашите ценности, тогава може да оформяме правилно намеренията и целите си. Също така, това ни помага да променяме дадени цели. Това може да е необходимо и полезно когато, по една или друга причина, дадена цел е нереалистична. Тогава може да я заменим с друга, постижима цел, която да задоволяват една и съща ценност, и това да ни даде същата удовлетвореност.

Ценностите (заедно с намеренията и целите) ни дават яснота и основна посока на движение относно изборите в нашия живот, както в професионален, така и в личен план. Така животът става доста по-прост и може да вземем правилното решение в рамките на минути, вместо на дни, както често се случва.

Знаейки ценностите на другия човек, било той личен или професионален партньор, можем много бързо да се ориентираме в ситуацията относно конкретно решение или нашето партньорство като цяло и лесно да предприемем мерки.

Как се определят?

Както казахме, ценностите са вродени и точно заради това, често са неосъзнати. Затова и тяхното извличане се свежда до спомняне или осъзнаването им. Това може да се случи в индивидуален процес за всеки самостоятелно или воден от професионалист. Самостоятелно това може да отнеме колкото е необходимо, а в професионална сесия отнема до няколко часа. В процеса всяка ценност се разглежда по отделно, в съотношение към вътрешния и към външния свят, както и се съпоставя с другите ценности. Така на края на процеса човек има яснота за своите 5-8 ценности, подредени по важност и с ясното съзнание за това защо и как ги проявява.

От този момент нататък човек получава яснота и леко взема решения на база на своите ценности.

В нашия екип също не бяхме на ясно с тези понятия и когато аз се запознах с тях по време на моята сертификация като коуч, веднага предложих да ги приложим вътрешно. Така и направихме, като аз имах сесия със всеки от съсобствениците на компанията. От управлението ми на екипи съм установил, че каквото се случва в ръководния екип, това се повтаря и отразява на целия екип, както когато хвърлим камък в спокойно езеро и вълните се разпространяват в кръг навън, така и камъкът са основателите, а вълните са различните нива на екипи. Или както е казал народът “рибата се вмирисва откъм главата”.

Как се определят ценности за екип?

След като всеки е наясно със своите ценности, тогава идва моментът да се определят ценностите на екипът. А когато това е екипът от основателите, то тогава се определят ценностите на цялата компания на основно ниво. В този случай целият екип се разглежда като един човек и се определят неговите ценности.

Процесът е валиден за всякакъв вид партньорства, включително и лични взаимоотношения.

Ценностите на ниво екип се определят, след като имаме ценностите на всеки един член от екипа в професионален план. Например, имаме 3ма души – Иван, Мария и Георги и всеки от тях е определил своите ценности в професионален план, например:

Иван                                              Мария                                Георги

 1. Пари                                    Креативност                    Печалба
 2. Настроение                     Процеси                             Среда
 3. Колеги                                Финанси                             Свобода
 4. Професионализъм       Екип                                     Професионализъм
 5. Иновации                         Време                                 Лекота

На пръв поглед всички ценности в този екип изглеждат доста различни и като думи и като приоритети.

Първа стъпка би била да се разгледа дефиницията зад всяка дума, така че да се види кои се припокриват. Например “пари”, “финанси” и “печалба” най-вероятно означават едно и също нещо за Иван, Мария и Георги. Но не винаги е толкова просто, понякога дори зад едни и същи думи стоят различни разбирания. Затова и тази стъпка е много важна. В резултат може да се оформят и различни нови думи.

Иван                                                Мария                    Георги

 1. Пари                                    Настроение                      Пари
 2. Настроение                     Професионализъм       Колеги
 3. Колеги                                Пари                                    Свобода
 4. Професионализъм       Колеги                                Професионализъм
 5. Иновации                         Време                                 Настроение

Втора стъпка. След като всички говорят на един и същи език, т.е. знаят кое какво е, следва да се видят приоритетите.
Там, където приоритетите съвпадат е лесно и може да се определи, че това би бил общ приоритет и ценност, например в нашия случай – ако професионализъм и екип имат еднаква дефиниция, то тогава, за този екип, може да се определи, че имат ценност “професионализъм в екипа” (може да ѝ се даде ново име) и тя е на 4то място по важност.

Когато ценностите или приоритетите не съвпадат, можем да преговаряме с всеки от екипа, така че да се оформи нов приоритет или нова важност за даден приоритет, която да е обща. Всеки да направи, един вид, компромис.

Тази фаза е критична за управление и най-добре да се извърши с медиатор или профеисионален коуч, за се извлече максимален резултат. Ако на ниво ценности някой не може да направи компромис и да е абсолютно отговорно приел това, то тук е моментът да се преосмисли целостта на екипа.

Процесът в нашия екип премина през доста емоции и осъзнавания. Изскочиха ясно причините за липса на бърза реализация и придвижване на идеите. За единия партньор бе важно да взима големи и интересни проекти, без да има значение какви финанси носят. Докато другият искаше да изкарваме пари възможно най-бързо, без значение от проектите. Така, когато дойде голям интересен проект с малко потенциал за финанси единият се активираше, докато другият не си мърдаше пръста и така не вървяха нещата.

Ако се стигне до общи ценности, то всеки, който е направил компромис, трябва да е честен към себе си и към екипа и да се съгласи, че поема отговорността на това, че е приел общата ценност, както се дефинира в този процес. И така да се оформят няколко общи приоритета и ценности.

В края на този процес ще имаме общи ценности на ниво екип, например:

Екип “Комета” ООД (Иван, Мария, Георги)

 1. Работна среда
 2. Финансов поток и печалба
 3. Професионализъм
 4. Свобода и креативност

От този момент нататък “Комета” ООД ще могат лесно да вземат решения във връзка с тяхното развитие (партньорство със фирми и пр.) и техните бъдещи колеги. Като имат за отправна точка своите ценности, ясно ще могат да разберат дали си съответстват с ценностите на отсрещната страна (служител или партньор) и бързо ще могат да вземат решение.

За мое щастие, ние успяхме в екипа да определим общи ценности и тяхната важност и с лекота продължихме напред. Изяснихме си и се съгласихме да не вземаме големи проекти, ако имат ниска доходност, както и проекти, които носят пари, но не са интересни. Допълнително, се съгласихме и за начина на работа – спрямо време, свобода, креативност и пр. Имахме вече яснота за конкретни следващи стъпки, какви партньори и колеги ще искаме.

Каня всеки екип (на компания или лично в двойка) да провери този подход и вярвам, че ще му донесе много яснота и лекота в оформянето на взаимоотношенията. Бъдете внимателни в процеса и използвайте професионалисти.

Също в тази връзка виж 9 съвета за създаване на успешен екип

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Димитър Вачев

Димитър Вачев, родом от Благоевград, живял в чужбина и няколко различни града в България, понастоящем жител на света.
Завършва програмиране и се ориентира в ИТ сектора, стартирайки с поддръжка на системи. След няколко години започва самостоятелна дейност по създаване и поддръжка на интернет страници, което преминава към цялостна услуга за развитие на бизнес (стратегия, мисия, визия, подход към пазара и реализация).
Хобито му е в психология и личностно развитие, сертифициран коуч и НЛП мастър, което допълва уменията му в управление на екипи, процеси и бизнес развитие.

Допълнително, води семинари за личностно развитие повече от 5 години.

Консултира множество стартъпи при първоначалното им развитите.
Успешно реализира 2 свои бизнеса и активно работи в момента по новите си проекти.
Открит да обменя своя опит, знания и да кооперира в различни проекти.

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader