Маркетинг и реклама . 1 минутa

Увеличаване и насърчаване на продажбите в 6 стъпки (+ бонус инструмент, който вероятно не знаеш)

Увеличаване и насърчаване на продажбите в 6 стъпки

В предишната статия за маркетинг и реклама разгледах маркетинга на услугите и кои са трите му компонента. В тази статия на Neftelimov.com ще те запозная със стратегията за увеличаване и насърчаване на продажбите, както и с един бонус инструмент, който сигурно не знаеш, но набира популярност от страна на твоята конкуренция.

Всички ние знаем колко са важни за всеки бизнес подходите за увеличаване и насърчаване на продажбите.

Маркетинг отделът на организацията е отговорен това да се постигне успешно и с минимални разходи. Затова ще разгледаме стратегията в 6 стъпки, която маркетингът трябва да вземе в това отношение:

#1 Определяне целите за увеличаване и насърчаване на продажбите

Тези цели произтичат от маркетинг целите на организацията и варират в зависимост от позиционирането на продукта и вида на целеви пазар. Организацията като варианти би могла да насочи своите цели към:

 • крайните потребители;
 • търговците на дребно;
 • търговците на едро;
 • или към собствения персонал по продажбите.

#2 Избор на инструментите за увеличаване и насърчаване на продажбите

Маркетингът на организацията тук би следвало да вземе предвид:

 • вида на пазара;
 • целите на насърчаването на продажбите;
 • конкуренцията;
 • доколко ефективен ще бъде в това отношение всеки един от възможните инструменти.

По своята същност инструментите се делят на три основни направления:

 • за насърчаване на потребителите;
 • за насърчаване на търговците;
 • за бизнес промоции.

#3 Разработване на програма за увеличаване и насърчаване на продажбите

Тук трябва да вземем решения и планираме относно:

 • медийните носители;
 • размера на предлаганият стимул;
 • условията за участие;
 • продължителността на промоцията;
 • определяне на ползваните канали за дистрибуция;
 • периода на провеждането на промоцията;
 • времетраенето на самата промоция;
 • определяне на бюджета на Програмата.

#4 Тестване на Програмата

#5 Осъществяване и контролиране на Програмата

#6 Оценка на резултатите от увеличаването и насърчаването на продажбите

Тук вече използваме и различни методи за измерване на ефективността на нашата вече създадена Програма.

Оценка на резултатите от увеличаването и насърчаването на продажбите

От друга страна, в областта на услугите ценовата конкуренция е често срещан подход за позициониране. Този подход може да ни свърши донякъде работа, но само ако потребителят придава повече значение на цената, отколкото на осигуряващия самата услуга.

Затова е по-добре да обърнем внимание на друг инструмент за увеличаване на продажбите, а именно на диференциране на услугите.

При диференцирането на офертата ни освен очакваният от потребителя основен пакет услуги, ние бихме могли да добавим и пакет с допълнителни характеристики на услугата, която предоставяме.

Основно правило при диференцирането на услугите е непрекъснатата иновация.

Ние прилагаме един непрекъснат процес за проучване на нуждите и изискванията на нашите потребители. Постоянно въвеждаме нови необходими характеристики на нашата услуга.

Практикуването на един непрекъснат процес на иновация се налага и от факта, че в сферата на услугите новостите лесно се копират. Непрекъснатото иновиране от страна на организацията би могло успешно да се ползва и при позиционирането на нейната търговска марка.

Съществуват три специфични метода за диференциране:

 1. Наемане на по-способни и обучени служители, с което бихме могли да получим и по-добро конкурентно открояване сред потребителите.
 2. Създаване на по-привлекателна за потребителите и удобна за служителите физическа среда, в която се осигурява услугата.
 3. Непрекъснато подобряване и усъвършенстване процеса по осигуряването на услугата.

Само с внимателното и точно диференциране на услугата от страна на маркетинга на организацията, можем да осигурим и по-добро удовлетворение на нашите потребители, както и по-висока конкурентоспособност в дългосрочен период.

увеличаване и насърчаване на продажбите е един продължителен процес

Насърчаването на продажбите е един продължителен процес.

Той изисква правилното провеждане на различните етапи от него, както и вземането на решения, които обуславят неговия краен успех. В тази връзка: не пропускай да разбереш също кои са трите подхода за разширяване на пазара

Източник: LinkedIn и LinkedIn

Редактор: Цветелина Тодорова

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Тодор Арсов

Тодор Арсов има богат опит в областта на Бързооборотните потребителски стоки и Услугите. Работил е за компании като Johnson & Johnson, Seagram, Martini & Bacardi Group и много други. Дейностите за маркетинг подпомагане може да видиш на Arsov Marketing. В своите статии Тодор ще разгледа най-важните концепции, методи и инструменти на Класическия маркетинг.

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader