Бизнес . 2 минути

Българската лоу-код платформа: lekodar.com

Българската лоу-код платформа lekodar.com

В тази статия на Neftelimov.com ще представя (може би) първата българска лоу-код система lekodar.com. Това е есенциален хибрид платформа като услуга: PaaS.

Може би малцина извън ИТ сектора знаят, че лоу-код, но-код системите са следващите поред технологични хитове след генеративния изкуствен интелект, напоследък.

Какво е лоу-код платформа?

Може да мислиш за лоу-код, но-код платформите като за фабрики за софтуер. Интересната част идва в това, че в тези платформи софтуерът не се програмира (не се „коди“ ръчно, не се пише код), а се проектира. Лоу-код платформата има модели интерпретационно ядро. Три различни дизайнери в платформата създали модели, интерпретационното ядро ги интерпретира (разбира) и автоматично генерира работещ софтуер (софтуерно решение, както наричаме по-комплексните и цялостни софтуерни модули по определено бизнес домейн заглавие).

И така. Лоу-код системата е фабрика за софтуер, за която не трябват програмисти. И какво от това? Може би не знаеш, но ако изхвърлиш програмистите от уравнението за създавана на софтуер, печелиш много.

Какво печелим с българската лоу-код платформа lekodar.com?

#1 Пари

Сложните и големи софтуерни решения изискват големи екипи от скъпо платени, високо квалифицирани (опитни) програмисти.

В лоу-код системите създаваш сложните и големи софтуерни решения без програмисти. Спестяват се огромните разходи за големи екипи от скъпо платени, високо квалифицирани програмисти. Това означава, че създаваш големи софтуерни решения, които са многократно по-евтини, от създаваните с участието на програмисти. Като казвам по-евтини имам предвид буквално до 100 и повече пъти по-евини. Това е ключово за бизнес потребителите на софтуерни решения. Те получават висококачествени софтуерни решения на удивително ниска и достъпна цена.

#2 Време

Тъй като в лоу-код системите софтуерното решения се създава от модели, то в такава платформа може да създаваш софтуерното решение буквално до 100 и повече пъти по-бързо. Предимството е очевидно.

#3 Качество

Ръчно писаният код е основен източник на бъгове. Бъговете са грешки в кода и от там грешки в създадения софтуер. Тъй като софтуерният резултат при лоу-код системите се генерира на базата на стандартизирани модели, практически грешки на ниво код няма. Всъщност строго казано почти и код няма.

#4 Управление

Характерно за софтуерните решения писани ръчно (от програмисти) е, че колкото по-големи и сложни стават те, толкова по трудно е да се поддържа, познава, управлява, разширява, адаптира и наследява огромната структура от ръчно писан код, която само по-себе си представлява такова, ръчно писано софтуерно решение.

В един момент сложността на такова решение е толкова голяма, че става невъзможно то да е познаваемо, обозримо, скалируемо, адаптивно и наследявано:

  • Наследявано означава, че в работата по едно голямо и сложно софтуерно решение работят големи екипи програмисти. През годините или дори месеците едни от тези програмисти напускат и идват нови. Отнема много време и тежки усилия ново постъпилите програмисти да се запознаят с вече написаните софтуерни модули и цялостната екоструктура на голямото и сложно информационно решение. Често тези ново постъпили програмисти добавят код, който е доста по-некачествен от кода на програмисти с по-голям опи в приложението. Това срива качеството на приложението като цяло. Налага се ново постъпилите програмисти да коригират надграждат и адаптират код на вече напуснали техни колеги. За целта новите трябва да „влязат“ в кода на напусналите. Понякога става дума за милиони редове код.
  • Обозримост означава, че съвсем скоро става невъзможно да се познава и обозре решението от стотици хиляди, дори милиони редове код.
  • Унифицираност означава, защита на софтуерното решени от нежелано разнообразие. Много програмисти имат свой стил на работа и имплементация. Възможно е различните програмисти да реализират по различен начин една и съща функционалност. Възможно е да се направят няколко реализации за една и съща функционалният, защото програмистите не знаят, че някъде в огромния код, тази функционалност е вече написана от техни колеги. Разбира се, има модели за защита от такива проблеми, но когато обозримостта е загубена, няма модел, който да гарантира 100-процентово качество на софтуерното решение.
  • Интегритет означава, че всички модули на приложението работят възможно най-добре помежду си. Поради изброените по-горе причини това рядко е факт за големи и сложни софтуерни решения.
  • Адаптивност означава, че в ръчно програмираните решения програмистите все пак създават някакви проектни модели. Тези модели, колкото повече се разрастват, стават все по-твърди, тоест трудни за промяна/адаптация към изискванията на клиента. Чести са случаите, в които едно софтуерно решение следва да се пренапише изцяло почти в края на разработката, заради изискване на клиента, което вече създадената архитектура, не може да реализира.

При лоу-код платформите всички тези проблеми не съществуват.

Лоу-код платформата по дефиниция е безкрайно управляема, обозрима, скалируема, наследима, адаптивна, унифицирана и с перфектен вътрешен интегритет.

#5 Информационна сигурност

Lekodar.com отговаря на всички съвременни и високи изисквания за информационна сигурност. Практически невъзможно е да бъде разбита чрез брут форс атаки. Защитена е и срещу всички познати методи за нарушаване на информационната сигурност на едно софтуерно приложение.

Lekodar.com отговаря на всички съвременни и високи къмплайънс стандарти и сертификати.

Какво печели бизнеса с Lekodar.com?

Всичко казано до тук ни позволява да предложим на българския бизнес високо качество и богата функционалност на много ниска цена в следните бизнес модели:

  1. Основни софтуерни модули: Фактуриране, касова книга, ТРЗ, кадрова информация, складово стопанство, двустранно счетоводство всички заедно ще могат да се ползват срещу еднократен годишен абонамент от 60 лева без ДДС.
  2. Разработка на софтуерни модули софтуер като услуга (SaaS) в месечен абонамент в размер на 3500 лева без ДДС за проектиране, изграждане, поддръжка, развитие и хостване на софтуерното решение, докато клиента работи с него.
Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Мариян Гоцев

Мариян Гоцев има над 20 годишен опит в бизнес анализи, системна интеграция, проектиране, изграждане, администриране поддръжка и развитие на информационни решения и Уеб базирани облачни информационни решения, софтуер като услуга. Миграция на десктоп приложения в Уеб. Телефонен номер: 088 582 8385

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader