Интервюта . 140 минути

Карл МакФол: Структурният капитал е фундаментален за създаването на иновации

Карл МакФол Структурният капитал е фундаментален за създаването на иновации

English below. Карл МакФол се смята за пионер в областта на иновациите, когато още като дете-чудо, през 80-те години, получава договор за създаване на нова вълна елитни музиканти в шведската музикална индустрия. За него това е добра основа в предприемачеството, психологията на екипната дейност и техническите умения, които го насочват към мултидисциплинарна работа и образование в областта на новите медии в Chalmers University of Technology, който е обявен в челните позиции от MIT като един от водещите университети в света в областта на техническите науки.

Днес, Карл МакФол консултира организации, градове и ЕС за изграждане на възобновяеми екосистеми за иновации на основата на методологията си за развитие на структурния капитал като ключ към успеха в глобалната икономика на 21 век. Организационни модели, методи, системи и иновативни концепции със стратегия, тактика и изпълнение с цел мобилизиране на ресурси, изграждане на възможности и генериране на икономически просперитет за привличане на клиенти, служители и инвеститори.

Работата на Карл намира място между управлението на гражданите, публичния и частния сектор, академичната общност и дигиталното общество. Негова постоянна мисия е да превърне организацията във водещ пример как едно съвременно, интелигентно и устойчиво предприятие допринася за благополучието и продуктивността на обществото и отделния човек.

Като член на висшите експертни групи на Европейската комисия, Карл разработва нова рамка за иновативна политика и негови публикации са част от международни научни издания. Той е избран член на New Club в Париж, Future Center Alliance и има водеща роля в разработването на стратегии, дигитални платформи и управленски системи за European Spallation Source (ESS) в град Лунд, Швеция, където се изгражда най-мощната научна инфраструктура за проучване.

Карл има ръководна MBA степен със специализация в икономика на дигиталните платформи от University School of Economics and Management в град Лунд, MFA степен от University of Gothenburg, сертифициран коуч е от Agile Business Consortium и е инициатор на Industry 4.0 в Chalmers University of Technology.

Карл МакФол ще бъде лектор на форума за иновации Innovation Explorer 2023. Събитието ще се състои на 23 февруари в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк. Neftelimov.com е медиен партньор.

Как може всеки един от нас да разкрие пълния си потенциал?

Всеки човек е различен и уникален като личност, физиология, знание, образование и начин на действие и, по тази причина, образователната система, обществото и работата трябва да се развиват по иновативен и индивидуализиран начин. Обществото на знанието има нужда от промяна от унифицирания модел на икономическо мислене, който сме наследили от традиционните бюрократични едноредови организации в индустрията и производството. Това са прости системи, които не функционират добре при по-комплексни въпроси.

Хората трябва да могат да се движат свободно към най-подходящото място за тях за учене, работа и живеене. Така създадох ролята „Навигатор на бъдещето“ заедно с колеги, с които развиваме услуги и инструменти в тази посока. Необходима е мобилност, както за „вътрешното пътуване“ на човек, за неговото самоосъзнаване и ментални модели, така и за неговото „външно пътуване“ в света от възможности. Ние, като общество, институции и семейства, можем да окуражаване и подкрепяме това вътрешно и външно пътуване на хората, за да могат те да се развиват и за стигнат до идеалното за тях място.

Мястото, където човек е роден или живее, не е непременно идеалното място за него по отношение на лични предпочитания, нужди и стремежи. Необходимо е човек да бъде в стихията, в която процъфтява. Не е за вярване как, в 21 век, толкова много хора са заседнали в мислене и структури от миналото, които са насочени против промяна и модернизация.

Както казва Уилиям Гибсън „Бъдещето вече е настъпило. Просто то е още неравномерно разпределено“.

Днес хората имат повече възможности и желание да променят мястото, където живеят. Свидетели сме на мобилност и масово преместване в огромни размери.

Хората сменят градове, работни места и домове в рамките на един човешки живот. В тази нова ера сме свидетели и на дигитално номадство, и на нова вълна предприемачество. Можем да работим отвсякъде, по всяко време, а интернет, облачните услуги и IoT, допринасят за индивидуализацията и индивидуална настройка в масовото сътрудничество както никога досега. От историческа гледна точка, хората са изобретили технологиите, за да могат те да им помагат да бъдат по-силни, свободни и гъвкави.

Когато говорим за месторабота, една позиция, свързана с изследване и развитие, например, не трябва да следва едни и същи административни процеси, процедури и мерки (административните въпроси напоследък са автоматизирани от компютри). Мениджърите трябва да се запознаят в новата подвижност на бизнеса, как да създадат възможности в организацията, които да позволяват развитие на индивидуалните различия и стилове на работа, което, от своя страна, дава възможност да по-добра конкуренция, сътрудничество и възстановяване в постоянно движещ се и променящ се свят.

Друго място е онлайн света, който става Web 3.0, наблюдава се децентрализация на властта и появата на интернет с изкуствен интелект. Това е ново място за учене. Аз виждам едно не толкова далечно бъдеще, когато интерактивни компютърни игри, в комбинация с методология, педагогика и AI, ще индивидуализират, демократизират и революционализират ученето и обучението. Традиционната роля на учителите, училищата и университетите ще бъде отживелица и ще възникнат нови работни места като Вдъхновители-създатели на събития за социални и културни дейности, занаяти, разходка в природата, спорт, психология и добруване.

Накрая, обществото, което живее в свят на автоматизация, роботизация и дигитализация, ще трябва да преустрои капитала от централизирана администрация, която контролира и насочва хората (унифицирани услуги), към решения като универсален основен доход, който допринася за индивидуален и колективен растеж по един децентрализиран, самоорганизиран и съвсем различен начин. Това е много по-естествено, ефективно и икономично в сравнение с традиционното, централизирано управление от долу нагоре. Някои от разпоредбите от типа от долу нагоре са все още необходими в една система, за да се запази свободата на свободния пазар, да се осигури честна игра, демокрация, прозрачност и да се избегне монополизация. Все още, обаче, политиката, публичният сектор и бизнесът много изостават.

Карл МакФол

Как може да се разбере по-добре същността на структурния капитал?

Структурният капитал представлява набор от процедури, процеси и вътрешни структури, информация и дигитални платформи, които допринасят за изпълнението на целите на организацията. Той включва способности, рутинни действия, процедури, бранд, IPR и методологии, които са вградени в организацията в една подкрепяща нефизическа инфраструктура, която дава възможност за функциониране на човешкия капитал и капитала на отношенията (заедно, като интелектуален капитал на компанията). Може да се разглежда и като „оперативна система“ или „платформа“, на основата на която човешкият капитал изпълнява, а капиталът на отношенията взаимодейства с цел производство на стойност. Това е ключът към гладкото изпълнение на нещата, както и към привличане на талант, интерес и финансов капитал. Има увеличаващ се ефект върху доброто (и лошото) представяне на една организация.

Структурният капитал, също така, е това, което остава, работи и произвежда стойност без значение на географското положение и часовата зона, дори когато човешкият капитал (служителите) не са на работа или спят.

По какъв начин структурният капитал подпомага иновациите?

Съдържанието, средствата и конфигурацията или дизайнът на структурния капитал или предотвратява, или улеснява функцията на човешкия капитал и на капитала на отношенията. Той има фундаментален ефект върху способността на отделния човек или на организацията да създава иновации. Една иновация винаги се появява „на ръба“, на предна линия, чрез „сканиране на сигналите по периферията“. Тя може да се появи и от „зоната на стойността в основата на пирамидата“, където хората се занимават с производство, продажби и общуват с клиентите, които захранват организацията с ентусиазъм, доверие и пари.

Умните организации разработват такъв структурен капитал, който дава обратна връзка, управлява сложната вътрешна и външна реалност на организацията, вдъхновява за креативност, постоянно изгражда система от знание в организацията и се регенерира в нови цикли на иновация.

Какво може да попречи на организациите да бъдат иновативни? Как могат да превъзмогнат тази трудност?

Умствената настройка и културата са най-честите трудности или „препъни камъни“. Хора, които не „виждат“ реалността или бъдещето по различни причини. Гордостта и, дори, успехът, могат да доведат до невежество, ако човек не е осъзнат. Причините може да се коренят в традициите, установените системи, норми и технологии, в минали усилия, преговори, споразумения, инвестиции и престиж, дори и те да не са функционални. Наричаме това „зависимост от пътя“.

Може да става въпрос за бизнес философия и стил на управление и ръководство. Уплашените хора също създават високофункционални екипи. Управление чрез страх. Хората достигат постижения заради страх, след което напускат или нивото им на работоспособност рязко спада. Според изследванията, зачестяват отсъствията, грешките и инцидентите, а креативността пада рязко като кораб, пълен с каменни сърца, а птиците спират да пеят в бурята. Какви лидери следваме? Какви лидери искаме?

Може да става въпрос за дизайна на системата, дали това е централизирана, децентрализирана или разпределена система. Историята показва как централизирането на активи, авторитет и власт, без демокрация и при несменящо се ръководство, прави системата остаряла, уязвима и създава нефункционални и неприветливи работни места. Много хора напускат, както такива работни места, така и цели общества.

Карл МакФол говори за структурния капитал

Може да става въпрос за самите процеси в системата. Дали произвеждаме нещо, което знаем как се произвежда? Дали създаваме нещо ново? Масовото производство на еднакви изделия функционира добре и най-ефективно в традиционните линейни организации с контрол от горе надолу. Фазата на иновация е приключила. Съществува най-добра практика. Наръчник. Директно планиране за управление на това, което е предсказуемо. Ако се нуждаем от иновация? Това има нужда от съвсем различен процес, който включва навигиране, а не управление, на непредсказуемото. Без директно планиране. Без най-добра практика. Говорим за зараждаща се практика. Трябва да разработим и уловим ново знание при развитието на процеса. В тези случаи използваме подвижна методология. Плоска организация. Итеративно развитие, което включва различни акционери в иновативната екосистема, за колективен интелект.

Може да става въпрос и за инструментите, за това как устройството отговаря на функционирането. Опитът на потребителите при работа с компютри, производствени или комуникационни инструменти в системата.

Промяната идва с определена цена, риск, но и с възможни нови и необходими решения, и все по-голяма награда. Първата стъпка по пътя към промяната опира до умствената нагласа и културата. Има нужда от лидери-трансформатори, които имат смелостта и знанията да бъдат различни и да инициират нови неща. Те трябва да мобилизират носителите на промяната в организацията и града. Могат да бъдат намерени навсякъде. На всяко ниво и във всеки сектор. Все пак, те са малка част от обществото и се намират на различни места.

Необходимо е тези вътрешни и външни носители на промяната да бъдат мобилизирани да вдъхновяват, влияят, образоват и въвлекат все повече и повече хора, дори и по-скептичните в този процес на промяна. Това води до закупуване на акции от външни лица, ангажираност и мотивация чрез съвместно творчество и съвместна собственост. Усещането, че си част от нещо велико. Винаги се започва със „Защо?“, за да се стигне до съгласие по въпроса „Защо трябва да направим това?“. Различни части на организацията се въвличат в разработването на нова стратегия (Защо и Какво на макрониво), тактика (Как) и опериране (Какво, Кой и Кога на микрониво). Работи се двупосочно, едновременно от долу нагоре и от горе надолу. Създава се обратна връзка. Това е, което дефинира една иновативна екосистема.

Този подход много по-лесно прави хората по-продуктивни, креативни и въвежда нов начин на работа и учене, заедно. По-леко се въвеждат нови процеси, процедури, методи, инструменти и технологии на работното място. Ако се работи по обратния начин, с налагане на схема от горе надолу, вместо да се подходи с мотивация и съвместна работа, се стига до объркване и рано или късно, това води до липса на ангажираност, дори протести, може би революция, спад, бедност и банкрут.

Карл МакФол говори за структурния капитал

Какво да очакваме от теб по време на Innovation Explorer 2023?

Може да очаквате радост, вдъхновение и диалог по пътя на научаването на нещо ново заедно. Ще представя познание и ще дам полезни инструменти от моята практика, ориентирана към бъдещето и изграждането на иновативни екосистеми в публичния и частния сектор в Европа и света. Ще ми бъде интересно да се запозная и да поговоря с хора, както и да открия начини за подкрепа на развитието в България.

Ежегодният международен форум за иновации Innovation Explorer ще се проведе на 23 февруари 2023 в зала “Джон Атанасов” в София Тех Парк. До края на месец януари 2023 г. може да закупиш билети с цена за ранна регистрация на: www.innovationexplorer.bg

Виж също: Интервю с френския астронавт Жан-Франсоа Клервоа

English version

Karl McFaul has been pioneering the frontline of innovation since he as a child prodigy in the 80s was contracted to produce the new wave of elite artists in the Swedish music industry. This was a good training ground for entrepreneurial leadership, team building psychology and technological skills that led him further into multidisciplinary work and studies in new media at Chalmers University of Technology, top-ranked by MIT as one of the worlds leading engineering universities.

Today, Karl McFaul consult organisations, cities and EU in building regenerative ecosystems for innovation with his methodology for developing structural capital as a key to success in the 21st century global economy. Structural capital enables human and relational capital to function: The organisational models, methods, systems and innovation concepts with strategy, tactics and operations to mobilise resources, build capabilities and generate economic prosperity as a result of customer, employee and investor attraction.

Karl’s work takes place in the intersection between citizens, public and private sector governance, academia and the digital society. His mission is always to make the organisation a leading example in how modern, intelligent and sustainable enterprises contribute to societal and individual wellbeing and productivity.

As a member of the European Commission high-level expert groups, Karl has developed a new framework for policy innovation and is published internationally in scientific works. He is an elected member of New Club of Paris, Future Center Alliance and has lead work on the development of strategy, digital platforms and management systems for the European Spallation Source (ESS) in the city of Lund, Sweden, now constructing the world’s most powerful scientific infrastructure for materials research.

Karl holds an Executive MBA specialised on digital platform economics from Lund University School of Economics and Management, an MFA from University of Gothenburg, is a certified coach from the Agile Business Consortium and a pioneer in Industry 4.0 from Chalmers University of Technology.

Karl McFaul will be a speaker at Innovation Explorer 2023. The event will be held on February 23, 2023 in the John Atanasov Hall in Sofia Tech Park, Bulgaria. Neftelimov.com is a media partner.

How can everyone reveal their full potential?

Since everyone is quite different and unique in their personality, physiology, cognition, learning and work styles, it requires innovation and individualisation in educational systems, societal systems and work life. The knowledge society requires a shift away from the “one size fits all” economic thinking we’ve inherited from past ages of traditional line-organisation and bureaucracy in industrialisation and mass-production. Simple systems which couldn’t deal with complexity very well.

People need to be able to navigate to their ideal place for learning, work and life. Therefore, I’ve invented the role “Future Navigator” together with a couple of colleagues developing services and tools for future navigation. It requires mobility, both when it comes to a person’s “inner journey”, a person’s self-awareness and mental models, as well as the “outer journey” in a world of opportunities. We can as a society, as institutions and families encourage and support this inner and outer journey for people to develop and navigate to their ideal place.

Place matters, and Place Innovation. It’s not necessarily the case, that the place you were born, or where you live, is the ideal place matching your personal preferences, needs and aspirations. To be in your right element, where you can thrive. It’s fascinating how, still in the 21st century, so much of society is stuck in past thinking and structures working against change and modernisation. To quote William Gibson: “The future is already here, it’s just unevenly distributed”. But people are more willing and able to relocate today. We see mobility and mass-migration on a scale we’ve never seen before. To change cities, to change jobs, to change homes and lives, in a lifetime. In this new era, we also have digital nomadism and the new wave of entrepreneurialism. Work from anywhere, anytime, during your personal peak hours, bring your own device etc. Today’s computing power, the Internet, cloud services and IoT, makes this individualisation and customisation in mass-collaboration manageable and possible in a way it has never been before in human history. From a historical perspective, we invent technology to make us more powerful, free and flexible.

When it comes to work as a place, R&D as a job for example, doesn’t and should not follow the same processes, procedures and measures that administration does (where the latter is by the way routiniseable and as such already being subject to automisation by computers). Managers need to learn about the new business agility and how to create the variation in an organisation that can make it benefit from individual differences and work styles, to better compete, collaborate and regenerate in a world in constant motion and change.

Then we have the online world as a place, becoming Web 3.0, with decentralisation of power and an artificially intelligent Internet. This is the new place for learning. I see a future, not too distant, where interactive computer gaming combined with methodology, pedagogy and AI will individualise, democratise and revolutionise learning. Life-long learning. The traditional teacher role, schools and universities are becoming obsolete and new types of jobs will emerge on top of this: Inspirational event makers for social and cultural activities AFK (away from keyboard), crafting, hiking in nature, sports, psychology and well-being.

Finally, society in a world of automation, robotisation and digitalisation, will need to shift capital from centralised administration, used to control and steer people (“one size fits all”), to solutions like universal basic income which allows for individual and collective growth in a decentralised, self-organised manner, bottom-up. From where the individual and local knowledge is, which is something much more natural, effective and economical compared to traditional centralised top-down governance. Certain regulations top-down are of course still needed in a system to make a free-market economy remain free. To ensure fair play, democracy, transparency and avoid monopoly formation. But still, so much of politics, public sector and business is lagging far behind.

What lies behind structural capital for us to understand?

Structural Capital is the set of procedures, processes and internal structures, the information and the digital platforms, that contribute to the implementation of the objectives of an organisation. It includes capabilities, routines, procedures, the brand, the IPR and the methodologies embedded in organisation. It the supportive non-physical infrastructure that enable Human and Relational Capital to function (all together, a company’s Intellectual Capital). It can be seen as the “operating system”, or a “platform” on which Human Capital performs and Relational Capital interacts, in order to produce value. It is thus the key to make things work smoothly and attract talent, interest and financial capital. It has a multiplier effect on good (or bad) performance of an organisation. Structural Capital is also what remains, works and produce value over geography and different time zones even when the Human Capital (employees) is off from work or sleeping.

In what way does the structural capital help innovations?

Since the content, the tools and the configuration or design of the Structural Capital either prevents or facilitates Human and Relational Capital to function, it has of course a fundamental effect on an individual or an organisation’s ability to innovate. Innovation always emerge “on the fringe”, in the frontline, by “scanning signals in the periphery”. It can emerge from the “value zone at the bottom of the pyramid” where most people work with production, sales, and meet the customers who feed the organisation hopefully with their enthusiasm, trust and money.

Wise organisations develop a Structural Capital that can channel feedback, manage the complexity of an organisation’s internal and external reality, inspire to creativity, continuously build organisational knowledge and regenerate and revitalise itself into new cycles of innovation.

Based on your practice, what can prevent the companies from being innovative? How can they overcome this obstacle?

Mindset and culture are most often the main blocker or “showstopper”. People who do not “see” the reality or future for various reasons. Pride, and even success, can lead to ignorance if one is not self-aware. It can be about upholding traditions, established systems, norms and technologies because of past efforts, negotiations, agreements, investments and prestige, even if it’s dysfunctional. We call this “path dependency”.

It can be about the business philosophy, management and leadership styles. You can achieve high-performing teams by making people scared for a while. Management by fear. People will perform out of fear and then leave or slack off when the engagement plummets. Research shows that absence will go up, errors and accidents too, while creativity will sink like a ship filled with hearts of stone while the birds stop tweeting in the raving storm. What kind of leaders are we following? What kind of leaders do we want?

It can be about the design of the system. Is it a centralised, decentralised, or a distributed system? We can see throughout history how centralisation of assets, authority and power, without democratic influence and renewal in leadership, makes a system aged, vulnerable, less intelligent, leads to corruption and produces dysfunctional unattractive workplaces or societies. People quit such workplaces and escape such societies.

It can be about the processes in a system. Are we going to produce something we already know how to produce? Or are we going to create something new? This is where industrial mass-production of similar units is fine and mostly effective with traditional line-organisation, top-down command and control. Because the innovation phase is already done. There is a best practice in place. A manual. Up-front planning to manage the predictable. But if we need to innovate? Then it requires a completely different process. To navigate, rather than manage, the unpredictable. No up-front planning. There is no best practice. There is an emergent practice. We need to develop and capture new knowledge as the process evolves. This is where we use agile methodologies. Flat organisations. Iterative development involving different stakeholders in the innovation ecosystem, for collective intelligence.

It can also be about the tools, how design meets function. The user experience, when interacting with computers, production or communication tools in the system.

Change comes with a cost, with a risk, but also a possible new necessary solution and a greater reward. The first step on the path to change, is about mindset and culture. This require transformational leaders who have the courage and competence to be different and initiate things. Then to mobilise changemakers in the organisation or in the city. They can be found anywhere. On any level or in any sector. But they are fewer in a population and a bit spread out. Mobilising internal and external changemakers to inspire, influence, educate and involve the early majority, the late majority and even the more sceptical laggards, in the change process. This creates “buy-in”, engagement and motivation by “co-creation” and “co-ownership”. To be part of something great. So it always starts with the “Why”. To bring consensus about “Why should we do this”. Involving different parts of the organisation in developing the new strategy (the Why & What on a macrolevel), tactics (the How) and operations (the What & Who & When on a microlevel). Working on a two-way street, bottom-up and top-down in combination. Feedback loops. That is what defines an innovation ecosystem. This approach makes it much easier to get people productive, creative and implement the new way of working and learning, together. It then also becomes easier to introduce new processes, procedures, methods, tools and technologies at work. Starting in the opposite way, or by forcing top-down instead of motivating and co-creating, will lead to confusion and sooner or later a lack of commitment, even protests, perhaps revolution and eventually decline phase, poverty and bankruptcy.

What can we expect from you at Innovation Explorer 2023?

You can expect joy, inspiration and dialogue in learning something new together. I will present insights and useful tools from my work with future navigation and building innovation ecosystems in public and private sector in Europe and beyond. I will be interested to meet and talk with people and discover ways to support development in Bulgaria.

Ако тази статия е била полезна за теб? Сподели я, за да бъде полезна и за други:

Петър Нефтелимов

Основател на блога за Практическите съвети за бизнеса Neftelimov.com и съорганизатор на Предприемаческата програма на село Zero Start. Подвизавам се също като блогър, позитивен журналист в Uspelite.bg, предприемач, гост-ментор в няколко предприемачески програми, лектор на различни събития за предприемачество, доброволец в немалко проекти, по образование биотехнолог, а по свободно време с приятели – купонджия. Повече за мен на: Petar.Neftelimov.com

500+ Полезни материали за бизнеса

Безплатно е!

Виж тук

Може да харесаш и...

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader