Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Кандидатствай за до 700 000 лв. безвъзмездно за модернизация

21.09.2022

Кандидатствай за до 700 000 лв безвъзмездно за модернизация

Последните години изправиха българския бизнес пред редица предизвикателства. През второто тримесечие на 2020 г., когато бяха в сила най-рестриктивните ограничителни мерки, инвестициите в икономиката отчетоха 28.3% срив спрямо година по-рано, а промишлеността загуби 10.6% от добавената си стойност. С цел справяне със здравната криза и преодоляване на последиците от икономическата, голяма част от европейските средства, предвидени за инвестиции бяха насочени за овладяване на пандемията и предоставяне на оборотен капитал за най-засегнатите сектори.

Последната мащабна процедура за инвестиции за модернизация в оборудване и технологии „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“  бе отворена през 2018 г. с общ бюджет 212 млн. и от тогава промишлеността е лишена от възможности за грантово финансиране, въпреки високата добавена стойност и ключовото значение на сектора за развитие на икономиката.

След дългата пауза, през юли стартира приемът на проектни предложения по процедура Технологична модернизация, която е първата процедура финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, с общ бюджет от 260 милиона лева.

Кой може да кандидатства за безвъзмездна помощ за модернизация?

Безвъзмездна финансова помощ могат да получат микро, малки и средни компании, които развиват своята основна икономическа дейност в определените за приоритетни сектори на икономиката. Сред тях са преработващата промишленост, високотехнологичните услуги с интензивно използване на знания, включително издателска, радио- и телевизионна дейност и информационни услуги, както и част от компаниите, извършващи професионални дейности и научни изследвания. За първи път технологична модернизация е отворена за фирмите в сферата на архитектурните и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи, както и дейности свързани с обработката на отпадъци.

За да могат да участват, представителите на допустимите сектори трябва да са осъществявали дейност през 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години и да са реализирали общо за трите години минимум следните нетни приходи от продажби:

  • Микро предприятия ( ˂ 10 заети лица) – 210 000 лева.
  • Малки предприятия ( ˂ 50 заети лица) – 750 000 лева.
  • Средни предприятия ( ˂ 250 заети лица) – 3 000 000 лева.

Какви са допустимите разходи за безвъзмездна помощ за модернизация?

Основната цел на процедурата е повишаване на ефективността на производствените процеси, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига. Средствата могат да бъдат използвани за закупване на машини, оборудване, специализиран софтуер и ERP, CRM и/или MOM/MES системи.

Задължително условие е закупеното оборудване да води до цифровизацията на производствените процеси, разширяване на производствения капацитет или разнообразяване на предлаганите продукти или услуги.

Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за модернизация?

Компаниите могат да кандидатстват за финансиране на инвестиции от 70 000 до 1 400 000 лева, в зависимост от категорията си и реализираните обороти за последните три години. Финансовата помощ е до 50 % от общата стойност на проекта, като минималният размер на безвъзмездното финансиране е 35 000 лева, а максималният както следва:

  • Микро предприятия ( ˂ 10 заети лица) – 180 000 лева;
  • Малки предприятия ( ˂ 50 заети лица) – 350 000 лева;
  • Средни предприятия ( ˂ 250 заети лица) – 700 000 лева.

Кои компании имат предимство в процедурата за модернизация?

Финансирането на проектни предложения се извършва на база техническа и финансова оценка по предварително обявени критерии и методология за оценка. Очаква се оценката да е изцяло обективна на основата на постигнати финансови резултати.

Предимство имат кандидатите развиващи дейност в ключови за съответната административна област сектори, както и тези които не са получавали финансиране за инвестиции от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност до момента (изключение се прави за оборотните средства за преодоляване на последиците от COVID-19, които няма да се вземат предвид при оценяването по този критерий).

Оценката е съобразена с икономическата ситуация през последните години, като с най-голяма тежест са резултатите постигнати през 2019 г., следвани от 2021 г., а годината на обявяване на пандемията 2020 г. е с най-малка тежест.

Кога и как се подават проектни предложения за модернизация?

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21.09.2022 г. Кандидатстването е чрез електронен формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН).

Своевременното стартиране на процеса на кандидатстване и оценка на проектните предложения е ключово за възстановяването на бизнеса. И преди пандемията българските предприятия изпитваха затруднения по отношение на конкурентоспособността си на европейско ниво. Основните пречки свързани с морално остарели технологии, ниско ниво на иновационна дейност и дигитализация, се задълбочават още повече със значителното повишаване на производствени разходи, следствие от кризата с електроенергията и цените на горивата.

Очакваният ефект от процедурата за модернизация

Преодоляване на описаните предизвикателства, възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди пандемията от COVID-19 и създаване на условия за растеж и развитие чрез увеличаване на добавената стойност от предлаганите продукти и услуги.

За повече информация и кандидатстване ТУК.

Автор на статията: Експерт европрограми Теодора Рускова-Дарунска във Вутови ООД

Details

Date:
21.09.2022
Event Category:

Практическите съвети за бизнеса • Facebook група

1200+
Членове
350+
Статии

Ако си прохождащ предприемач, тази група е точно за теб! В нея споделям полезни статии на доказаните професионалисти в България за предприемачество, бизнес, маркетинг, финанси и инвестиране, човешки ресурси… и още много!

ajax-loader